5 mei 2023

Stadsfonds Media Park kent 90.000 euro toe

Laatste update: 5 mei '23 - 17:17

Zes initiatieven hebben budget toegekend gekregen van de Stadsfonds commissie Media Park. Het thema dit jaar luidde: Media Park binnenstebuiten: hoe wordt media gemaakt? Wat er binnen in de gebouwen op het Media Park gebeurt aan creativiteit en innovatie, moet ook zichtbaar zijn aan de buitenkant. De Stadsfonds commissie was daarom op zoek naar initiatieven die mediamakers, het maakproces, of specifieke projecten, zichtbaarheid geven op het Media Park.

Twaalf inzendingen zijn getoetst op haalbaarheid, financiering en aansluiting met het thema. Uiteindelijk oordeelde de Stadsfonds commissie, bestaande uit Eppo van Nispen tot Sevenaer (Beeld & Geluid), Jeroen Ankersmit (MBO College Hilversum) en Josbert van Rooijen (Red Bee Media), positief over zes initiatieven. Zij mogen hun idee verder gaan ontwikkelingen of uitvoeren. In totaal is er 90.000 euro verdeeld afkomstig van Stichting Stadsfonds Hilversum.

1. Dag van de Mediastages

Aanvrager: Mediastages
Toegekend bedrag: €10.000,-
Status: Reeds uitgevoerd

De Dag van de Mediastages is een evenement voor studenten die interesse hebben in een stage in de media. Tijdens deze dag worden zij in contact gebracht met verschillende mediaorganisaties die stageplekken beschikbaar hebben. Door middel van talks met professionals, workshops, speeddates en een stagemarkt, ontdekken zij wat het inhoudt om te werken in de media. Tegelijkertijd is het voor de mediaorganisaties een manier om kennis te maken met nieuw talent.

Motivatie Stadsfonds commissie:

De Dag van de Mediastages haalt vele in media geïnteresseerde studenten naar het Media Park. Dit is voor de organisaties op het Media Park van belang. Zij krijgen tijdens deze dag ook de kans om zichzelf te profileren en te laten zien aan jong talent. Hiermee past de Dag van de Mediastages goed bij het thema van dit jaar: ‘Media Park binnenstebuiten’. De organisatie en partnerschappen laten zien dat dit een goed georganiseerde toevoeging aan de Media Park kalender is.

2. Campusactiviteiten Media Park

Aanvrager: Media Park
Toegekend bedrag: €20.000,-
Status: In uitvoering

Om het Media Park meer te laten bruisen, gaat het Media Park events en activiteiten organiseren voor iedereen die op het park werkt. Hierdoor worden er momenten gecreëerd waarop zij elkaar kunnen ontmoeten en ontstaat er een actieve community van betrokken organisaties en medewerkers. Daarnaast willen ze met deze activiteiten laten zien wat er allemaal op het Media Park gebeurt.

In 2023 worden er vier themaweken georganiseerd, gekoppeld aan de thema’s: Vitaliteit, Duurzaamheid, Talent en Innovatie. Bij elke week worden partners gezocht die een link hebben met het thema en een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren. Gedurende een week worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals inspiratiesessies, workshops, buitenactiviteiten en borrels. Met een bijdrage van het Stadsfonds kan er meer aandacht besteed worden aan het zichtbaar maken van de themaweken op het Media Park, waardoor er meer mensen bereikt worden.

Motivatie Stadsfonds commissie:

Het is belangrijk om thema’s te agenderen die medewerkers op het Media Park bezighouden. Het thema ‘Media Park binnenstebuiten’ wordt geadresseerd door partners bij de verschillende themaweken te betrekken en hen de mogelijkheid te geven om zich te profileren op specifieke onderwerpen. Het is een goede manier om de individuele mediaprofessionals met elkaar in contact te brengen en te laten zien welke initiatieven er op het Media Park zijn rondom bepaalde thema’s.

3. Dutch Media Week Xperience Days

Aanvrager: Beeld & Geluid
Toegekend bedrag: €35.000,-
Status: In uitvoering

Dutch Media Week organiseert in oktober een nieuwe editie en kent 3 doelgroepen; media professionals, onderwijs en publiek. Voor de laatste doelgroep zijn er gedurende het weekend de zogenoemde Xperience Days, waarbij bezoekers kunnen zien én ervaren hoe media worden gemaakt. In nauwe samenwerking met de omroepen openen ze vele media-deuren waarachter de bezoekers kunnen ervaren hoe media worden gemaakt. Door rondleidingen, lezingen en workshops krijg je zo een mooi kijkje achter de schermen op het Media Park.

Motivatie Stadsfonds commissie:

De Xperience Days van Dutch Media Week sluiten goed aan op het thema. Duizenden bezoekers uit Hilversum en omstreken kunnen ervaren hoe media gemaakt wordt en wat er op en rond het Media Park gebeurt op het gebied van het maken van media.

4. Podcasts maken vanuit David’s Bar & Restaurant

Aanvrager: Hogeschool Utrecht
Toegekend bedrag: €10.000,-
Status: In uitvoering

Het Instituut voor Media van de Hogeschool Utrecht wil hun studenten Journalistiek, radio-uitzendingen laten maken vanuit David’s Bar & Restaurant op het Media Park. Ze doen dit al op wekelijkse basis vanuit hun eigen studio’s op school en David’s is een geschikte extra locatie: dichter bij het werkveld en daarmee dichter bij de onderwerpen en de hoofdpersonen. Een programmering met live-uitzendingen brengt professionals van het Media Park vaker bij elkaar en stimuleert interactie tussen aankomend mediatalent en reeds werkzame professionals. Die dynamiek past goed bij de ambitie van het Media Park om werk te maken van meer community-vorming en campusontwikkeling met kennis- en onderwijsinstellingen. De live programmering is dan ook een uitgelezen kans om het Media Park te positioneren als een dynamische ontmoetingsplek met veel innovatieve kracht, waar jong talenten al tijdens hun studie actief zijn en gescout kunnen worden als werknemers van de toekomst.

Motivatie Stadsfonds commissie:

Dit initiatief probeert radiomaken op een laagdrempelige manier op een publieke plek zichtbaar te maken. Met de inzet van studenten en docenten wordt gepoogd goedkoop en met regelmaat goed geproduceerde content te maken. Het is een interessant initiatief, met een mooie bijdrage aan de verbinding op het park. Het sluit aan op het thema en laat zien hoe media wordt gemaakt.

5. BM Games

Aanvrager: FC Klap
Toegekend bedrag: €10.000,-
Status: In uitvoering

Ter stimulering van de samenhorigheid en uitstraling van het Media Park organiseert FC Klap met mediapartner Broadcast Magazine de BM Games. Een evenement waarmee ze mediabedrijven en medewerkers op sportieve en ongedwongen wijze met elkaar in contact laten komen, en laten zien dat het Media Park een uniek bedrijventerrein is. Gedurende het jaar organiseren ze een tiental sportevenementen op en rond het Media Park, zoals padel, golf, Jeu de boules en een Media Sportquiz. De deelnemende bedrijven gaan op voor de titel Sportiefste Mediabedrijf van het Jaar. De BM Games brengen mediamakers letterlijk naar buiten en naar elkaar. Hét moment om naast de sportieve prestaties ook nieuwe projecten, innovaties en initiatieven met elkaar te delen.

Motivatie Stadsfonds commissie:

De combinatie van sport met mediabedrijven is er eentje die goed past in het huidige maatschappijbeeld. Men wil de saamhorigheid stimuleren door verspreid door het jaar aan sportevenementen mee te doen. Een groot deel van de activiteiten vindt plaats op het Media Park, dus heeft het initiatief in die zin aansluiting met het thema ‘Media Park binnenstebuiten: hoe wordt media gemaakt?’

6. Buitenwerken

Aanvrager: Buitenbomen
Toegekend bedrag: €5.000,-
Status: Mogelijkheden worden verkend

Buitenbomen faciliteert in de ontwikkeling en aanleg van buitenwerk plekken. Om bepaalde werkzaamheden die zich makkelijk lenen om buiten te doen, naar buiten te halen. Bijvoorbeeld brainstormsessies of vergaderingen. Ze leggen volledige functionele en aantrekkelijke kantoortuinen in samenwerking met hun partner de Donker Groep. Werken in de buitenlucht draagt bij aan creativiteit en gezondheid van werknemers. Daarnaast zorgen kantoortuinen voor meer groen in de buitenruimte.

Motivatie Stadsfonds commissie:

Het is een leuk initiatief wat voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving kan zorgen. De samenwerking met bedrijven op het Media Park ontbreekt echter nog. Daarom kent de commissie een bedrag van 5.000 euro toe om een gedetailleerd plan op te stellen. Daarin moet duidelijk worden waar op het Media Park buitenwerkplekken gerealiseerd kunnen worden, wat de kosten hiervoor zijn en welke bedrijven daarin zouden willen participeren.

Naar alle waarschijnlijkheid is er in het najaar een tweede aanvraag ronde voor het Stadsfonds Media Park. Houdt de website van Media Perspectives in de gaten voor updates.