1 juli 2017
Blog Content

Plannen van het Fieldlab Virtual Worlds – Cultural Heritage

Laatste update: 15 jun '18 - 16:16

In het Beng Lab van Beeld en Geluid, gelegen boven de archieven van het instituut, kwamen ongeveer vijftig mediaprofessionals bij elkaar voor de expertsessie over Virtual Worlds. Met presentaties over gloednieuwe toepassingen, inspirerende events en interessante calls voor VR -makers.

In de expertsessie kwam een mix aan presentaties aan de orde. Ervaringsdeskundigen deelden hun uitdagingen als het gaat om het produceren van VR. Maar ook werd kennis van andere events gedeeld en werd vooruitgekeken naar events en activiteiten die dit najaar op de planning staan. Één ding is zeker: in de nieuwe media wereld gaat VR een belangrijke plek innemen.

Patricia van Alkemade presenteert  de plannen van het Fieldlab Virtual Worlds- Cultural Heritage van CLICKNL. Het doel van dit fieldlab is om creatieve professionals bij elkaar te brengen rondom onderzoek. De focus van het fieldlab ligt op cultureel erfgoed; monumenten, musea en archieven.

In het fieldlab is ruimte voor zes projecten, die via een competitie (Challenges) uitgezet worden. Erfgoedinstellen brengen hun VR opdrachten in en studio’s kunnen hier op intekenen. De zes Challenges bestaan uit een groot project met subsidie van €50.000 en vijf kleinere met €10.000 subsidie. Daarbovenop zal 50% cofinanciering bijgedragen moeten worden door de aanvragers. Expert-onderzoekers zullen vervolgens hun kennis ook inzetten om deze Challenges om te toveren tot state of the art VR producties.

Naast de projecten waar culturele instellingen en VR bedrijven samen ervaringen opdoen in een VR opdracht, worden er diverse matching-activiteiten en workshops georganiseerd. Hiermee wil men de innovatiekansen bij erfgoed-instellingen stimuleren en samenwerking tot stand brengen tussen onderzoekers en bedrijven. Ook zullen er van tijd tot tijd pop-up labs georganiseerd worden bij onder meer Beeld en Geluid, het Allard Pierson Museum en TU Delft. Meer informatie over het Fieldlab Virtual Worlds is te vinden op de website van CLICKNL.