3 november 2018

Elsevier AI Lab: een brug tussen de wetenschappelijke en zakelijke wereld

Het Elsevier AI Lab
Laatste update: 3 dec '18 - 9:09

Het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) en information- analytics bedrijf Elsevier hebben op vrijdag 19 oktober samen het Elsevier AI Lab geopend. Het lab, een enerverende krachtenbundeling tussen wetenschap en bedrijfsleven, bevindt zich in het Science Business Park te Amsterdam. De opening leidt tot een verdere versterking van het aanzien dat de regio Amsterdam in binnen- en buitenland geniet als een kenniscentrum voor datawetenschap en kunstmatige intelligentie.

Win-winsituatie

De samenwerking is een win-winsituatie: datawetenschappers van Elsevier krijgen de kans om nauw samen te werken met academici, bijdrages te leveren aan onderwijs en wetenschap en zelfs universitair promotieonderzoek te verrichten. Anderzijds krijgen academici een beter beeld van hoe kunstmatige intelligentie in de praktijk wordt gebruikt om maatschappelijke problemen op te lossen. Kortom, het Elsevier AI Lab slaat een brug tussen de wetenschappelijke en zakelijke wereld.

Met dit meerjarige partnerschap krijgt de ICAI, een open, landelijke samenwerking die werd geïnitieerd door de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) met steun van de gemeente Amsterdam, een speciale omgeving waar AI-onderzoekers samen met Elsevier reële maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen. Anderzijds deelt ICAI vooruitstrevende technologieën en inzichten op het gebied van kunstmatige intelligentie met Elsevier.

Samenwerking in een hogere versnelling

Maarten de Rijke, Directeur van de ICAI en professor Information Retrieval aan de UvA: “Precies deze samenkomst van de wetenschappelijke wereld en input vanuit het bedrijfsleven, beide zo sterk vertegenwoordigd in Amsterdam, maakt het Elsevier AI Lab zo interessant vanuit wetenschappelijk oogpunt.”

Frank van Harmelen, AI-professor aan de VU, vult aan: “De bestaande samenwerking tussen VU, UvA en Elsevier wordt met dit nieuwe Elsevier AI Lab in een hogere versnelling gezet. We gaan innoveren op een breed pallet aan AI-technieken, waaronder kennisrepresentatie, machine learning en information retrieval.”

Elsevier data (bron: Scopus) geeft aan dat Nederland een sterke positie bekleedt op gebied van AI: Nederland behoort wereldwijd tot de 25 best presterende landen wat betreft onderzoeksoutput en impact in het wetenschappelijke veld. Daar staat tegenover dat media recentelijk berichtten over een waargenomen ‘brain drain’ van AI-expertise binnen de Nederlandse wetenschap.

Nederlandse positie als technologie-hub versterkt

Alexander van Boetzelaer, Executive Vice President bij Elsevier: “De UvA en VU zijn samen, via de ICAI en het Amsterdam Data Science-initiatief, belangrijke regionale partijen op AI-vlak, die internationaal veel aanzien genieten. De samenwerking met deze imposante organisaties toont Elseviers intentie om de Nederlandse positie als technologie-hub verder te versterken. Het Elsevier AI Lab biedt een nieuwe impuls aan de collaboraties tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Ons hoofdkantoor is ook in Amsterdam gevestigd, en het AI Lab zal ons inzichten bieden over hoe we onze klanten het beste kunnen bedienen. Tegelijkertijd investeren we hiermee in talentontwikkeling, banencreatie en het aantrekken van AI-talent naar de regio.”

Leidende rol kunstmatige intelligentie

Elsevier’s betrokkenheid bij dit initiatief past bij de leidende rol die het bedrijf in de afgelopen jaren op het gebied van kunstmatige intelligentie heeft verworven. Het beste voorbeeld hiervan is het Artificial Intelligence Program van Elsevier, een wereldwijd onderzoek naar kunstmatige intelligentie door semantisch en bibliometrisch onderzoek te combineren met inzichten van AI-experts, beroepsbeoefenaars en –beleidsmakers. Eind 2018 publiceert het programma een omvangrijk rapport dat vrij beschikbaar wordt gesteld.