4 juli 2018
Fieldlab Virtual Worlds immersive media Content

De drie winnaars van de tweede call Fieldlab Virtual Worlds

Dragons Den
Laatste update: 27 jul '18 - 12:12

De tweede call van het Fieldlab Virtual Worlds heeft het mooie resultaat van 14 aanvragen opgeleverd. Na een selectie binnen de coördinatiegroep van het Fieldlab Virtual Worlds mochten maar liefst zes projecten pitchen voor een ‘Dragons Den’. Op donderdag 28 juni heeft de driekoppige jury, Benjamin de Wit, Annelies Termeer en Irmgard Noordhoek, bepaald welke drie projecten gehonoreerd worden.

De drie winnaars

De tweede call van het Fieldlab Virtual Worlds is gewonnen door de projecten: ‘100 jaar Vrouwenkiesrecht’, ‘Linie 1629: Ooggetuigen Beleg van Den Bosch’ en ‘Carnaval de Moutons’. De projecten krijgen elk 10.000 euro.

“100 jaar vrouwenkiesrecht – Toeristenkijker”

Een project van: Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Justin Zijlstra, Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
De herdenking van 100 jaar Vrouwenkiesrecht in 2019 is een reden tot feest en bezinning en bewustwording. De bezoeker kan via een ‘Toeristenkijker’ de ervaring beleven, met deze kijker kan de gebruiker zich regelrecht in het verleden kijken en zich tussen de demonstraties voor het vrouwenkiesrecht begeven.

100 jaar vrouwenkiesrecht - Toeristenkijker
© Maarten Brinkerink

De jury vindt dit een relatief eenvoudig en daardoor realiseerbaar idee met de benadering van een brede doelgroep (via OBA). Zij vinden het inzichtelijk maken van dit onderwerp via animatie en beleving, meer dan alleen archiefmateriaal, een mooi aanvullende uitdaging.

“Linie 1629: Ooggetuigen Beleg van Den Bosch – vriend en vijand”

Een project van: Erfgoed ‘s-HertogenboschSint Lucas en Wij Doen Dingen.
450 jaar geleden barstte de uiteindelijk 80 jaar durende oorlog los. Het is een verhaal van oorlog, onderdrukking, vluchtelingen en migratiestromen. Gekoppeld aan de route Linie 1629 zullen de verhalen van vriend en vijand verteld worden via Augmented Reality.

Linie 1629: Ooggetuigen Beleg van Den Bosch – vriend en vijand
© Maarten Brinkerink

“Het voelt als een heel logische toepassing van AR.” zegt de jury. Het concept zelf, geschiedenis zichtbaar maken op locatie, voelt niet heel vernieuwend en al bijna als een standaard concept. Maar tegelijkertijd wordt er juist een stap gezet van het al bekende naar digitale vernieuwing die waarschijnlijk straks door een breder publiek wordt omarmd. Er zijn heldere realistische keuzes gemaakt in de aanpak van het project (pilotfase), inhoud (ooggetuigenverslagen) en doelgroep (de snackers).

“Carnaval de Moutons”

Een project van:  Eye Filmmuseum en DROPSTUFF MEDIA
Een voorloper van de film is de zoötroop, een ronddraaiende trommel waarbinnen een strook met losse afbeeldingen tot leven komt. Carnaval de Moutons is een voorstel om te experimenteren met de verbinding tussen fysieke, analoge en virtuele werkelijkheden. Via een Augmented Reality bril, zittend op een schaap in een draaimolen, willen zij aan deze oudste vorm van bewegend beeld een virtuele laag toevoegen.

Carnaval de Moutons
© Maarten Brinkerink

Creatief gezien vond de jury dit een goed idee welke ook realiseerbaar is. Ook zonder de AR-laag lijkt het hen al een spannende ervaring. Voor het bereiken van een breder publiek geven zij de tip om ook gebruik te maken van andere dan de genoemde contexten.

Mogelijkheden verkennen

De jury vond het mooi om te zien dat zulke diverse instellingen de mogelijkheden van Virtual- en Augmented Reality verkennen. Zij vonden dat er in ieder gepitcht project spannende elementen zaten en deze tot de verbeelding spreken.

Ben je nieuwsgierig naar de andere projecten die zijn gepitcht voor de ‘Dragons Den’? Lees dan hier de blog.