6 september 2022
werkgroep innovatieagenda Jendrik Timm industrietafel Business

Jendrik Timm (RTL): data belangrijk onderwerp van gezamenlijke innovatieagenda

Laatste update: 26 sep '22 - 14:14

De mediasector werkt aan een gezamenlijke innovatieagenda. Vanuit de Industrietafel – waaraan de CEO’s van de grote mediabedrijven deelnemen – is een werkgroep gevormd die die agenda gaat vormgeven. Jendrik Timm, Head of Data van RTL Nederland, zit in de werkgroep. Hij vindt het logisch om met alle mediabedrijven over een gezamenlijke innovatiestrategie te praten, zei hij in de MediaMatters-radioshow. “De vraag is eigenlijk waarom het niet eerder is gebeurd. Er heerst een heel positieve sfeer. En het is heel verrijkend en inspirerend om met collega’s over de innovatiestrategie te spreken. Iedereen bekijkt het weer vanuit een ander perspectief omdat ze op een andere plek in de waardeketen zitten. Dat is heel interessant.”

Data is een belangrijk onderdeel in de gesprekken, zegt Jendrik. “Een gezamenlijke data-infrastructuur is een onderwerp voor de innovatieagenda. We hebben nu drie gebieden geïdentificeerd als innovatiewerkgroep: decentrale data, immersive content en nieuws. Bij immersive content gaat het onder meer om de metaverse en de productie van bijvoorbeeld avatars. Daar moet een hele infrastructuur voor worden opgebouwd en daarvoor zijn substantiële investeringen nodig.”

Decentrale dataopslag

Bij data praat de werkgroep over de mogelijkheden van ‘decentrale’ dataopslag. Jendrik legt uit: “We bekijken het vanuit consumentenperspectief. We zien dat privacy steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor de consument, maar ook in verband met strengere Europese regelgeving. In Vlaanderen loopt al een pilot met zo’n decentrale dataopslag. Iedere inwoner krijgt daar z’n eigen datakluis. Alle persoonlijke data, alle gebruiksdata die aan jou gekoppeld kunnen worden, daar wil je zelf eigenaar van zijn als consument. Op dit moment zijn bedrijven als Google en Facebook eigenaar van onze data. Hier zien we een kans om te kijken naar alternatieve infrastructuren die de privacy van burgers beter beschermen.”

Er is bij de mediabedrijven een gedeelde ‘sense of urgency’, geeft Jendrik toe. “Dat speelt zeker een rol. We hebben allemaal te maken met de dominante rol van de grote wereldwijde spelers zoals Google, Facebook, Amazon, Netflix en Disney. Daar zien we inderdaad gezamenlijke uitdagingen. Daar moeten we op sommige vlakken de krachten bundelen. Op die gebieden kunnen we met elkaar optrekken in plaats van met elkaar te concurreren.”

Publiek-private samenwerking

De publiek-private samenwerking tussen commerciële partijen en de publieke omroep is bij het opstellen van de innovatieagenda ook belangrijk, zegt Jendrik. “We hebben natuurlijk al de samenwerking in NL Ziet, maar deze innovatiewerkgroep kijkt veel meer vooruit. Dus wat gaat er de komende vijf tot tien jaar gebeuren. Dan gaat het er om waar we ons als lokale Nederlandse sector op moeten voorbereiden om relevant te blijven en niet door globale spelers gedomineerd te worden.

Hoe moeilijk is het eigenlijk om met alle mediabedrijven een gezamenlijke innovatieagenda op te stellen? “Het begin was heel makkelijk. We hebben de trechter zover mogelijk geopend en alle ideeën erin gegooid. Dat heeft geleid tot een lange lijst van onderwerpen die voor alle spelers minder of meer relevant zijn. De volgende stap is dan om te bekijken wat zijn onderwerpen waar je meer met elkaar moet concurreren. Waar elke partij ook de financiële kracht heeft om zelf te investeren en zelf te innoveren. En andere onderwerpen wat landelijke, zelfs globale uitdagingen zijn. Daar zijn wellicht structurele investeringen nodig die individuele spelers niet kunnen opbrengen.”

Van innovatieagenda naar aanvraag Groeifonds

De gezamenlijke innovatieagenda moet daarom leiden tot een aanvraag van de hele sector bij het Nationaal Groeifonds. “Dat is ook een van de redenen waarom we samen in gesprek zijn met alle mediabedrijven. Wat zouden we als investering nodig hebben voor zo’n nieuwe data infrastructuur? En we zien ook toepassingen die veel verder gaan dan de media. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de gezondheidszorg.”

Die Groeifonds-aanvraag is van groot belang, benadrukt Jendrik “Het is heel belangrijk dat we steun krijgen van de overheid. Niet alleen voor de mediasector, maar voor de hele samenleving. Behalve de economische groei, waar het Groeifonds zeker naar kijkt, is ook de maatschappelijke waarde voor zo’n aanvraag van groot belang. Dat is wat het onderwerp van dataopslag zo aantrekkelijk en interessant maakt. Je kunt beide doelen nastreven. Decentrale dataopslag betekent meerwaarde voor de consument omdat je meer grip hebt op je data. Aan de andere kant kan het de economische groei stimuleren als we op dit gebied kunnen voorlopen op andere landen en veel sneller je technologieën daarop kan aanpassen.”

De gezamenlijke innovatieagenda van de mediasector wordt op dinsdag 4 oktober gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Industrietafel in Beeld en Geluid. Het is de bedoeling dat de agenda wordt aangeboden aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken.

Luister hieronder naar het complete interview met Jendrik Timm.

New Business Radio · Media innovatie met Duitse touch – MediaMatters 1 september 2022