13 juli 2018
Blog Workshop Business

“Strategie is niets anders dan keuzes maken”

Laatste update: 28 mei '19 - 12:12

Strategie lijkt een begrip dat vooral past bij grote bedrijven. Toch is een goed strategisch plan ook voor startups en scale-ups van groot belang. Strategie is niets anders dan keuzes maken, vertelde Heiko Bleeker van Station10 in de workshop ‘Strategisch Plan’ aan een groep ambitieuze ondernemers. In ruim twee uur schetsen hij het proces om tot zo’n plan te komen. Geen kleine opgave, want een strategie formuleren in een veranderende wereld is moeilijk, aldus Bleeker.

Heiko is partner strategie en business development bij Station10 en is al 20 jaar betrokken bij het opstellen van strategische plannen, vooral in de mediasector. Voor hem start het maken van een strategisch plan met een goed inzicht in de huidige markt. Wat is daar de behoefte en is die te kwantificeren? Belangrijke vragen die moeten worden beantwoord voordat je als startup of scale-up aan de keuzes toekomt.

“Een goed proces leidt tot een goed resultaat”, zegt Heiko. Daarom is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen voordat je aan keuzes toekomt. Het proces start met de analyse van de huidige situatie en dat is vooral het aspect dat in de workshop aan de orde komt. Kan je bijvoorbeeld de markt opdelen in segmenten en kan je de attractiviteit van die segmenten met cijfers onderbouwen? En kan je vervolgens bepalen welke segmenten de beste fit hebben met jouw organisatie? Het lijkt allemaal wat abstract, maar Heiko geeft een aantal praktische voorbeelden hoe je dat goed kan doen.

Voor veel van aanwezige ondernemers is een strategisch plan nog een beetje ‘ver-van-m’n-bed-show’. Hoewel sommigen van hen al meer dan 25 mensen in dienst hebben, zijn ze aan het maken van fundamentele keuzes nog niet toegekomen. De workshop vinden ze een goede aanzet om er nu echt werk van te gaan maken. Want een goed strategisch plan is de basis voor groei, en daar gaan al deze ondernemers voor.

De workshop ‘Strategisch Plan’ werd gegeven op donderdag 5 juli in de Switch op het Media Park in Hilversum. Het was de tweede workshop van GrowthMatters dit jaar. Hou de site van GrowthMatters in de gaten voor meer bijeenkomsten.