11 juni 2018
Blog Fieldlab Virtual Worlds immersive media Content

De zes projecten die zijn gepitcht in de ‘Dragons’ Den’

Laatste update: 10 jul '18 - 12:12

Tot 25 mei jl. stond er een call open voor projecten die de meerwaarde van VR/AR-toepassingen in een culturele en educatieve context onderzoeken. Een aanvraag mocht worden ingediend door een erfgoedinstelling in samenwerking met een VR/AR/MR-maker. De voorselectie heeft plaatsgevonden in de Coördinatiegroep FieldLab Virtual Worlds. De daaruit gekozen projecten hebben hun voorstellen gepitcht in een zogenaamde ‘Dragon’s Den’ tijdens de lancering van het onderzoeksprogramma NWA – Levend Verleden. De lancering vond plaats op donderdag 28 juni van 13:00 – 17:30 uur in de Max Nettlauzaal van het IISG in Amsterdam.

Dragons’ Den jury
Tijdens een twee minuten durende pitch hebben de zes geselecteerden hun plannen gedeeld. Er zijn drie juryleden die bepalen welke projecten gehonoreerd worden:

  • Benjamin de Wit
  • Annelies Termeer
  • Irmgard Noordhoek

De winnaars van de tweede call Fieldlab Virtual Worlds

“Carnaval de Moutons”

Een voorloper van de film is de zoötroop, een ronddraaiende trommel waarbinnen een strook met losse afbeeldingen tot leven komt. Carnaval des Moutons is een voorstel van Eye Filmmuseum en DROPSTUFF MEDIA om te experimenteren met de verbinding tussen fysieke, analoge en virtuele werkelijkheden. Het idee is dat deelnemers kijken, zittend op een schaap in een draaimolen, door een passe-partout. Als de draaimolen begint te draaien ontstaat de magie van film: de beelden die aan hen voorbijtrekken, vormen een korte animatie. Via een Augmented Reality-bril willen zij aan deze oudste vorm van bewegend beeld een virtuele laag toevoegen.

“100 jaar Vrouwenkiesrecht – Toeristenkijker”
In 2019 wordt 100 jaar actief vrouwenkiesrecht gevierd, een belangrijke mijlpaal! De strijd voor invoering van het vrouwenkiesrecht stond centraal tijdens de eerste feministische golf en kan gezien worden als de succesvolle start van een groeiend maatschappelijk bewustzijn over gelijke rechten en de emancipatie van de vrouw in de vorige eeuw. De herdenking van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 is een reden tot feest en bezinning en bewustwording.
De bezoeker kan via een ‘Toeristenkijker’ (of Tower Viewer) de ervaring beleven, gemaakt door Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Justin Zijlstra, Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Een VR-bril wordt in de kijker (een meubel) gemonteerd. Met deze kijker kan de gebruiker regelrecht het verleden kijken, en zich tussen de demonstraties voor het vrouwenkiesrecht begeven.

“Linie 1629: Ooggetuigen Beleg van Den Bosch – vriend en vijand”
450 Jaar geleden barstte de uiteindelijk 80 jaar durende oorlog los. Wat begon als een strijd om geloof en tegen de macht van de Spanjaarden, mondde uit in onafhankelijkheid: de geboorte van Nederland. Het is een verhaal van oorlog, onderdrukking, vluchtelingen en migratiestromen. Op deze manier wordt dit verhaal gedeeld met een groter publiek. Gekoppeld aan de route Linie 1629 zullen de verhalen van vriend en vijand langs de verdedigingslinie met toepassing van Augmented Reality verteld worden, door Erfgoed ‘s-Hertogenbosch, Sint Lucas en Wij Doen Dingen.

Bekijk hier het artikel over de winnaars van de tweede call van het Fieldlab Virtual Worlds.

De andere projecten die zijn gepitcht

“De Verbindingsring”
Het project van de Verbindingsring versterkt het grotere IISG-project ‘Een schitterende erfenis: 125 jaar nalatenschap van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB)’. Dit project verbindt onderzoek dat bij het IISG wordt gedaan naar arbeidsverhoudingen binnen de diamantindustrie met een belangrijke archiefcollectie.
Door middel van Augmented Reality maken ze zichtbaar wat het diamantbewerkersvak inhield: 3D diamanten in verschillende fasen van het bewerkingsproces, grootte en vorm laten zien wat een specialistisch vak dit is maar ook dat een grote hiërarchie bestond binnen het vak, van klovers tot verstellers. De Verbindingsring komt tot stand door het IISG en Innovation Cluster Ordina Smart.

“De ’s-Gravelandse Buitenplaatsen in VR”
Op de tien statige ’s Gravelandse Buitenplaatsen brachten welvarende kooplieden uit de Gouden Eeuw hun zomers door. Met het project ‘’s-Gravelandse Buitenplaatsen in VR’ willen Natuurmonumenten, Skeye BV en Marketing Gooi & Vecht de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep en Burgh vertellen middels een online VR-beleving.

“Wieg tot graf”
Een project van Stichting Farmaceutisch Erfgoed, Freudenthal Instituut en Hammersmith Hardmen Media om de wetenschapswijsheid op het gebied van geneesmiddelengebruik te stimuleren. De installatie ‘Wieg tot graf’ toont de medische biografie van zomaar een Nederlandse man en vrouw en de ruim 18.000 geneesmiddelen die zij in de loop van hun leven voorgeschreven hebben gekregen. De geneesmiddelen liggen uitgestald, op volgorde van gebruik, op een zes meter lange tafel. Het idee is om middels AR-toepassing ‘Homo Medicinalis’ voor de bezoeker een interactieve biografie te creëren op basis van geneesmiddelengebruik. Het laat de bezoeker zien welke medicijnen gebruikelijk zijn op hun huidige leeftijd, in het verleden en de toekomst.

Uitreiking Fieldlab Virtual Worlds