16 januari 2020

Column: is 2020 het jaar van consolideren en samenwerken?

Laatste update: 17 mrt '21 - 13:13

De digitale transformatie blijkt complexer dan we de afgelopen jaren dachten. Het vraagstuk is dermate complex dat weinig organisaties dit geheel op eigen kracht kunnen realiseren. Maar als het niet op eigen kracht kan, hoe dan wel? In de markt zien we twee ontwikkelrichtingen: schaalvergroting en zoeken naar onderlinge samenwerking.

Bedrijven als Mediahuis, DPG Media en Talpa Network hebben de afgelopen jaren hun portfolio vergroot met diverse overnames. Maar na een periode van “kopen” volgt onvermijdelijk een periode van consolideren waarin de overgenomen onderdelen werkzaam moeten worden gemaakt in de nieuwe constellatie. En dat is nog niet zo gemakkelijk. De overname van ANP door Talpa is daar een goed voorbeeld van. Er is nog weinig te merken van de meerwaarde van ANP voor Talpa. En ook DPG die zojuist Sanoma heeft overgenomen zal een groot deel van 2020 nodig hebben om goed te integreren. 2020 zal het jaar zijn waarin het nieuwe portfolio ook voor de buitenwereld zichtbaar zal worden. Voor de organisaties een spannende tijd met veel veranderingen ook in de personele bezetting. Met ons portfolio aan cursussen en talentontwikkelingprogramma’s proberen we als Media Perspectives hierin te ondersteunen. Opvallend is dat in onze industrie relatief weinig in scholing en persoonlijke ontwikkeling wordt geïnvesteerd. Hier is nog veel winst te behalen. Ik doe bij deze de oproep om hier meer geld voor vrij te maken! Talent is tenslotte waar onze industrie op draait!

Een tweede ontwikkelrichting is het samenwerken tussen de bedrijven, zelfs als die onderling concurrent zijn van elkaar. Een alternatieve vorm om voldoende schaalgrootte te ontwikkelen en een antwoord te bieden aan de weergaloze druk van spelers als Google, Netflix etc..

Een mooi voorbeeld daarvan is NLProfiel. Lange tijd is het hebben van gebruiksdata van consumenten voor de bedrijven gezien als het nieuwe goud. De schaalgrootte van de Nederlandse mediabedrijven is echter te klein om een passend antwoord te hebben ten opzichte van de buitenlandse partijen. Met als effect dat de bestedingen van adverteerders wegstromen naar deze buitenlandse partijen. Door in NLProfiel de data van alle klanten te bundelen ontstaat een rijkere dataset. Waarvan wij allen hopen dat deze zo rijk is dat de adverteerder weer goed bediend kan worden en hiermee de concurrentie met Google en anderen weer gewonnen kan worden.

Vanuit Media Perspectives zullen wij waar mogelijk ondersteuning bieden aan de groei van NLProfiel. Hoe meer mediabedrijven in gezamenlijkheid de data verrijken des te sterker het aanbod wordt aan de adverteerders. 2020 moet het jaar worden waarin de opschaling van deze samenwerking vorm krijgt. De ambitie moet zijn om er een nationale kampioen van te maken! Spannend om bij betrokken te raken!

Overigens loopt dwars door deze samenwerking de discussie over privacy en privacy by design. De laatste is een aanpak waarbij applicaties zo ontwikkeld worden dat privacy geen issue meer is omdat er geen gebruik meer wordt gemaakt van data die naar gebruikers herleidbaar is. Deze aanpak is nog in de conceptuele fase maar bijzonder interessant en volgen wij vanuit Media Perspectives op de voet. Met ons Fieldlab AI en Data gaan we hier in 2020 meer aandacht aan geven en we nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen. We hebben als Nederland hier een kans om een voortrekkersrol te vervullen.

Naast samenwerken op data zien we pogingen in Nederland om ook op Video on Demand samen te werken. Hoewel iedereen het er over eens is dat werken aan één platform efficiënter is en we ontwikkelkracht kunnen bundelen, is het niet gelukt om de afgelopen jaren tot echte samenwerking te komen. Een poging is NLZiet die sterk gehinderd wordt door ongelijke belangen van de publieke en commerciële omroepen. Toch gaan we vanuit Media Perspectives opnieuw verkennen of er een samenwerking op gang gebracht kan worden. In 2020 moet het maar eens gebeuren!

Samengevat, 2020 wordt een interessant jaar! U kent ons als organisatie die samenwerking nastreeft tussen partijen op het gebied van innovatie en talentontwikkeling. Daar gaan wij in 2020 volop mee door en hopen we u vaak te ontmoeten

 

Ton van Mil