5 juli 2016
nieuws Business

De nieuwe generatie mediaspecialisten

Laatste update: 6 jul '18 - 15:15

iMMovator, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht presenteerden tijdens een van de expertsessies op het Mediapark Jaarcongres 2016  hun plannen voor nieuwe masteropleidingen op het snijvlak van data en media.

De creatieve sector heeft onder meer behoefte aan specialisten op het gebied van data science. Maar bedrijven willen niet alleen de theoretische kennis over data in huis halen, ze willen die kennis ook kunnen toepassen om nieuwe mediaproducten en –diensten te kunnen ontwikkelen. Naast een datascientist is er dus ook vraag naar een soort ‘dataregisseur’, die de verbinding tussen kennis en toepassing kan maken, zei Hans Bouwknegt, lector Crossmedia Business bij Hogeschool Utrecht. www.onderzoek.hu.nl/kenniscentra/communicatie-en-journalistiek/crossmedia-business 

Om in beide behoeften te voorzien, komen er nieuwe masterprogramma’s. De opleidingen zijn opgezet na gesprekken met de industrie en in samenwerking met een aantal partners, want de materie is, zoals Bouwknegt zei, te veelomvattend en complex om door één partij te kunnen worden aangepakt. In de bedrijven wordt ook meer en meer gewerkt in multidisciplinaire teams.

De nieuwe universitaire master Msc Data Science begint volgend jaar, eerst als profiel, en na de zomer van 2017 als volledige opleiding. Daarnaast staat de master MA Media Data & Society op stapel. Daarin draait het niet alleen om de theoretisch kennis over data, maar ook om de vraag wat je ermee kunt doen. Hoe visualiseer je data, zet je ze om in inforgraphics of dashboards? Er ligt ook een focus op de rol van data in de maatschappij. Data zijn vaak de grondslag voor bijvoorbeeld beleidsbeslissingen en politieke keuzes. Maar het hele proces van data verzamelen en interpreteren is niet neutraal: steeds worden keuzes gemaakt, die de uiteindelijke resultaten beïnvloeden, betoogde Mirko Schäfer, mede-oprichter en projectleider van de Utrecht Data School (Universiteit Utrecht, www.dataschool.nl/nl/home). In een masterprogramma van een jaar verdiepen studenten zich eerst in data science om daarna als stagiair aan de slag te gaan met een praktisch vraagstuk vanuit de industrie.