Mediasector vraagt overheid steun om AV-producties zo snel mogelijk weer op te starten

Laatste update: 15 sep '20 - 10:10

De gemeente Hilversum en Media Perspectives hebben het voortouw genomen om namens de AV-sector deze week een gezamenlijke brief naar het kabinet te sturen. In deze brandbrief wordt ondersteuning gevraagd om contentproducenten zo snel mogelijk weer op volle productiesterkte te laten komen, en zo ook de werkgelegenheid te behouden.

Diverse bedrijven in de mediasector hebben ons laten weten dat als gevolg van corona, de producties drastisch zijn afgenomen. De producties die nog gemaakt worden, zijn nu substantieel duurder en moeilijk te financieren, omdat de producties niet verzekerbaar zijn. Tegelijkertijd is de financierbaarheid sterk teruggelopen, omdat er minder inkomsten zijn uit de verkoop van producties. Dit treft dus niet alleen de producenten, maar ook de exploitanten en facilitaire bedrijven. Kortom de gehele AV-keten wordt hierdoor getroffen.

Bovendien is er sprake van een sterk naijl-effect. Programma’s worden altijd ver vooruit geproduceerd, voordat ze echt in exploitatie genomen worden. Als er nu minder geproduceerd wordt vanwege corona, liggen er volgend jaar geen programma’s die verkocht kunnen worden aan de verschillende platforms. Dus het leidt niet alleen nu tot knelpunten, maar veroorzaakt opnieuw een dip in de inkomsten in de volgende jaren. Dit is een atypisch effect dat vooral in de mediasector optreedt.

Het herstel voor de komende jaren start dus ook met het zo snel mogelijk op normaal volume te gaan produceren. Om dat financierbaar te maken, worden in de brandbrief om een aantal steunmaatregelen gevraagd:

  • medewerkers die voor de camera werken preventief te laten testen;
  • producties weer verzekerbaar maken  door een garantstellingsfonds van 10 miljoen euro op te zetten, en;
  • overbruggingsfinanciering  (90 miljoen euro) aan te bieden, die het mogelijk maakt om per zo spoedig mogelijk weer terug te gaan naar het normale productievolume.

Media Perspectives heeft op basis van de signalen uit de industrie samen met de gemeente Hilversum het initiatief genomen hier aandacht voor te vragen. Dit heeft geleid tot nauwe samenwerking met brancheverenigingen NCP en NAPA, en brede ondersteuning vanuit een aantal grotere mediabedrijven. Samen met deze organisaties streven we naar specifieke ondersteuningsmaatregelen voor de mediasector.

Lees hier de volledige brief die is verstuurd.