1 november 2019
Monitor Creatieve Industrie Talent

Creatieve industrie in Hilversum stabiel na jaren van teruggang

Monitor Creatieve Industrie
Laatste update: 17 mrt '21 - 13:13

Zoals voor veel andere sectoren is het vinden en behouden van talent cruciaal voor de creatieve industrie. Waar zijn die creatieve talenten nodig en hoe stromen ze uit? Dat was het thema van het seminar dat op 10 oktober door Media Perspectives werd georganiseerd over arbeidsmarkt en talent in de creatieve industrie. Daar werd onder meer een sneak preview gepresenteerd van de Monitor Creatieve Industrie 2019. Sinds 2006 publiceert Media Perspectives dit tweejaarlijkse grootschalige onderzoek naar de omvang van onder meer de mediasector als het gaat om banen, bedrijfsomvang en omzet.

Uit de Monitor blijkt dat Hilversum stabiel bleef, terwijl een aantal andere top-10 steden de afgelopen jaren hard groeide, vertelde Olaf Koops. Hij is een van de auteurs van de Monitor. Hilversum profiteert minder dan andere steden van de economische groei. Het saldo van de Creatieve Industrie en ICT samen is licht positief. Er kwamen van 2015 tot 2018 per saldo 60 banen bij in Hilversum.

Groei van ICT

Volgens Koops is de groei binnen ICT interessant. In de mediasector zullen vooral daar banen bijkomen.  Er is nu al een verschuiving van contentmakers van RTV naar online. Het binden van professionals op het gebied van digitale contentproductie is dus een mooie kans voor de stad Hilversum, aldus Koops.

Verder is opvallend dat Hilversum maar 15% zzp’ers heeft, terwijl dat percentage in de andere steden meestal rond de 30% ligt. De bedrijven in de media-industrie zijn gemiddeld groter dan die in de andere deelsectoren van de Creatieve Industrie. En waarschijnlijk speelt een rol dat veel freelancers wel voor opdrachtgevers in Hilversum werken, maar ergens anders wonen, en dus daar met hun eenmanszaak geregistreerd staan. Met een beter woon- vestigingsklimaat voor starters met kleine bedrijfjes en freelancers kan Hilversum dus nog winst halen.

Amsterdam handhaaft in de Monitor Creatieve Industrie z’n toppositie. Rotterdam, en de regio rond Haarlem groeien ook hard, waarschijnlijk omdat Amsterdam tegen de grenzen van z’n groei aanloopt, het aantal banen in de Creatieve Industrie in Amsterdam is viermaal zo groot als in de nummer twee, Utrecht. Maar ook in Utrecht, Almere en Amersfoort groeit de creatieve industrie bovengemiddeld.

De waarde van creativiteit

Kevin de Randamie, oprichter Braenworks en lid van het topteam Topsector Creatieve Industrie, ging in op de waarde van creativiteit. Zijn boodschap is dat talent (creativiteit) zich altijd vormt naar een applicatie en een doelgroep. Dit heeft een bepaalde waarde. Voor talenten is het volgens Kevin dus belangrijk dat ze realiseren dat de reikwijdte van hun creativiteit heel groot is.

Kevin de Rendamie

Creativiteit moet je dus niet bekijken vanuit functie, opleiding of baan. Aan werkgevers dus de taak om de waarde in talenten van vandaag te ontdekken, zegt De Randamie. Ze moeten deze talenten helpen te ontdekken welke stappen zij kunnen maken om die waarde te ontsluiten.

Uitstroomonderzoek

Paul Rutten van de Hogeschool Rotterdam presenteerde een onderzoek naar de uitstroom van studenten van opleidingen op het gebied van de creatieve industrie en media. Het Kenniscentrum Creating 010 deed dat op basis van LinkedIn-profielen van verschillende opleidingen. In totaal zijn bijna 900 studenten geanalyseerd tussen 2007 en 2016. 98% daarvan heeft een baan in de creatieve industrie of ICT. Ze zijn vooral werkzaam als developer en designer, dat is hoe ze hun eigen baan benoemen. De studenten gaan het meest aan het werk in de IT-dienstverlening, met reclame als goede tweede.

De waarde van ideeën

Vincent van de Wetering van het succesvolle Hilversumse digital agency MediaMonks sloot de sessie af. Hij hield een inspirerende presentatie over jong talent. Door alle technologische mogelijkheden is de rol van creatieven veranderd, maar de kern blijft creativiteit, zei hij.

Vincent van de Wetering

Creatieven moeten zichzelf blijven uitdagen, was Vincent’s boodschap. “De waarde van een creative is niet zijn laatste idee, maar het vermogen om met meer ideeën te komen.” De fout die jonge talenten maken is volgens hem dat ze hun talenten verbergen omdat ze te perfectionistisch zijn. Zo wordt de drempel om dingen te laten zien steeds hoger en dat is zonde. De belangrijkste tip van Vincent voor talenten? “Elk creatief initiatief moet je aanmoedigen, uiteindelijk komen er geweldige concepten uit.”