8 februari 2021
Interview Talent Business Talent

Mascha Smulders (Hogeschool van Amsterdam) over Spot 035

Laatste update: 12 feb '21 - 19:19

Mascha Smulders is projectleider bij SPOT 035, een plek in Hilversum waar MKB’ers geholpen kunnen worden met hun volgende stap in digitalisering. Het project is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Hilversum, MBO College Hilversum, Hogeschool van Amsterdam en Media Perspectives. Deze partijen willen hun kennis en ervaring op het gebied van digitalisering inzetten voor het MKB in en om Hilversum. Dankzij een mooie subsidie van het ministerie van Economische Zaken is het project in januari van start gegaan.

Mascha is vanuit de Hogeschool van Amsterdam aangesloten bij SPOT 035. De HvA is sinds dit jaar partner van Media Perspectives en heeft een gloednieuwe campus op het Media Park. Reden genoeg dus voor een interview!

Digitalisering van levensbelang

Het is geen gemakkelijk jaar geweest voor ondernemers; velen van hen zijn geraakt door de coronamaatregelen. Sommige ondernemers kunnen alleen nog via online kanalen leveren die daar eigenlijk niet op zijn ingesteld. Anderen kunnen de drukte nauwelijks aan en moeten snel processen digitaliseren om die groei bij te kunnen houden. Ondernemers aan beide kanten zijn dus gebaat bij digitalisering, vertelt Mascha: “Voor kleinere MKB’ers is het vaak moeilijk om de digitale ontwikkelingen bij te houden. Terwijl dit natuurlijk echt van levensbelang is voor iedere ondernemer. De coronatijd vergroot die urgentie alleen nog maar meer.”

Maar tijd om je eens rustig te verdiepen in de mogelijkheden van digitalisering hebben de ondernemers vaak niet. De hulp die SPOT 035 wil bieden is daarom een uitkomst. Mascha: “Wanneer ondernemers contact met ons zoeken en om hulp vragen, starten we met een intakegesprek. Hierin proberen we te achterhalen waar de ondernemer het beste mee geholpen is en hoe wij onze dienstverlening daarop kunnen aanpassen.”

De dienstverlening zal bestaan uit verschillende aspecten vertelt Mascha: “We kunnen samen met ondernemers de bedrijfsprocessen uitwerken, hen vervolgens een passend advies geven en hen begeleiden bij de selectie van een leverancier die de digitaliseringsopdracht kan gaan uitvoeren.”

Inzet van Mediaprofessionals

Het kan ook zijn dat een groep ondernemers een gelijksoortige vraag heeft, bijvoorbeeld winkeliers die een webshop willen gaan inrichten. Voor deze groep gaat SPOT 035 bijeenkomsten organiseren, waarbij ze experts, ondernemers en leveranciers met elkaar in contact brengen. Media- en communicatieprofessionals kunnen deze MKB’ers bijvoorbeeld helpen met het in beeld brengen van hun collectie, het opstellen van marketingstrategieën en social media campagnes.

“Ik zou graag zien dat we elkaar weten te vinden en op een makkelijke manier onze kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. Zo worden we er allemaal beter van.”

Naast deze adviestrajecten, zullen er vanuit SPOT035 ook cursussen, webinars en opleidingen worden aangeboden. Waar mogelijk betrekken ze ook studenten vanuit bestaande IT-opleidingen bij het project, bijvoorbeeld voor het inrichten van een IT-servicedesk.

Pijnpunten en succesfactor

De grootste uitdaging die Mascha op moment ziet, is om de MKB’ers goed aangehaakt te krijgen op het project. Mascha: “We moeten goed weten waar de grootste pijn zit bij de ondernemers. Alleen dan kunnen we hen de juiste dienstverlening bieden. Maar het komen tot een passend advies en selecteren van goede leveranciers is maatwerk. Dat vraagt tijd en aandacht van ons, maar ook van de ondernemers. En in deze bizarre tijden zal dat voor veel van hen een uitdaging zijn.”

SPOT035 is volgens Mascha een succes als het uitgroeit tot een levendige community van MKB’ers met een digitaliseringsvraag, bedrijven die gespecialiseerd zijn op dit gebied, opleiders, de gemeente, netwerkorganisaties en andere geïnteresseerden. Ze vertelt: “Ik zou graag zien dat we elkaar weten te vinden en op een makkelijke manier onze kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. Zo worden we er allemaal beter van.”

Op dit moment kunnen ondernemers contact zoeken met SPOT 035 via de website. Voorlopig gaat het delen van kennis digitaal via een platform. Uiteindelijk is het de bedoeling om ook een fysieke ontmoetingsplek in te richten op de HvA Campus op het Media Park.