7 oktober 2020

Hoe zit het ook alweer met het recht op thuiswerken?

Laatste update: 7 okt '20 - 11:11

Thuiswerken is weer even de norm, tenzij dat in een functie echt niet mogelijk is. Blijkt dat een werknemer toch besmet is geraakt op de werkvloer, dan kan de werklocatie nu 14 dagen worden gesloten. Bovendien moeten ook werknemers hun aantal reizen zo veel mogelijk beperken. Deze nieuwe landelijke maatregelen zijn in ieder geval nog de komende 2 weken van toepassing. Het advies om thuis te werken is nu stelliger geformuleerd. Eerder was het advies om zo veel mogelijk thuis te werken. Van werkgevers wordt meer inspanningen verwacht om werknemers thuis te laten werken. Ook bedrijfsuitjes, vergaderingen en teambuildingsessies op kantoor zijn niet de bedoeling.

Duidelijk uitleggen waarom thuiswerken geen optie is

De overheidsmaatregel betekent niet dat een werknemer een wettelijk recht op thuiswerken heeft. Daarvoor is een wetswijziging nodig. Wel moet een werkgever in een eventuele rechtszaak waarin het thuiswerken een rol speelt, vermoedelijk nog beter kunnen uitleggen waarom thuiswerken in een bepaalde functie geen optie is. In juni bepaalde een rechter in een kort geding dat een werknemer niet een recht op thuiswerken kon eisen op basis van het algemeen geformuleerde overheidsadvies. De werkgever kon beargumenteren dat de aanwezigheid van de werknemers op de werkplek nodig was en hij had voldoende maatregelen genomen om voor een veilige werkplek te zorgen.

Verzoek om thuiswerken op basis van Wet flexibel werken

In de Wet flexibel werken is wel bepaald dat een werknemer jaarlijks een verzoek kan indienen om (tijdelijk) thuis te werken. De werkgever moet met de werknemer hierover overleggen en het verzoek serieus in overweging nemen. Hij is niet verplicht om akkoord te gaan. Aan het verzoek zijn voorwaarden (tool) verbonden. Zo moet de werknemer voor een verzoek in principe al een half jaar in dienst zijn op het moment dat de arbeidsplaats wijzigt. Ook geldt deze wet niet voor organisaties met minder dan 10 werknemers. In een cao of regeling tussen de werkgever en ondernemingsraad kan van de wettelijke bepalingen over het wijzigen van de arbeidsplaats worden afgeweken. Kortom, we blijven nog even zo veel mogelijk thuiswerken, en als je dat na de min of meer verplichte periode zou willen voortzetten, even met elkaar overleggen.

En de freelancer?

Voor een freelancer of ZZP-er geldt: neem de eventuele locatie van werken goed op in je opdrachtovereenkomst. In principe staat het je namelijk vrij om de opdracht te klaren op een locatie die je zelf uitkiest. Een opdrachtgever moet zo min mogelijk willen vastleggen in jullie opdrachtovereenkomst, want dat riekt naar een gezagsverhouding die thuishoort in loondienstverband. De opdrachtnemer mag zo veel mogelijk zelf bepalen wanneer en waar het werk wordt uitgevoerd. En dat is waarschijnlijk nu nog even je eigen huis.

 

bronnen: HR Rendement, Charlotte’s Law.