1 april 2019

MIT-regeling open vanaf 9 april

MIT-regeling
Laatste update: 3 apr '19 - 7:07

Ook in 2019 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de zogenaamde MIT-regeling. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Van 9 april tot 10 september kun je indienen voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers.

De MIT-regeling bestaat uit meerdere instrumenten, die op diverse momenten open gaan voor indienen en die met verschillende regels werken. Vanaf 9 april kun je indienen voor:

 • Haalbaarheidsproject
 • Kennisvouchers

Let op: het afhandelen van de ingediende voorstellen voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers gebeurt op basis van First Come, First Served. Oftewel: de projecten worden behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het beschikbare budget op is. Dien daarom op tijd in, het liefst op de openingsdag!
De call voor R&D-samenwerkingsprojecten gaat op 11 juni open. Inzendingen worden pas ná de sluitingsdatum van 10 september beoordeeld en zijn dus niet op basis van first come, first served.

Haalbaarheidsprojecten
Een individuele mkb-ondernemer kan een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen. Bij een haalbaarheidsstudie kun je denken aan:

 • literatuuronderzoek
 • octrooionderzoek
 • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners
 • marktverkenning
 • concurrentieanalyse

Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Meer informatie over het indienen voor haalbaarheidsprojecten vind je op de website van RVO.

Kennisvouchers
Ben je een mkb’er en heb je een kennisvraag over de vernieuwing van je producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden kun je gebruik maken van een voucher. Met deze ‘waardebon’ kun je maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Voorwaarden

 • Je bent een mkb-ondernemer en je zoekt antwoord op een kennisvraag over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.
 • Een kennisinstelling gaat die vraag beantwoorden.
 • Met de voucher kun je maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen.
 • Je moet wel binnen 4 maanden na ontvangst van de voucher een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling overleggen.
 • De kennisinstelling verzilvert de ontvangen voucher bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
 • De maximale waarde van een voucher is € 3.750.
 • Ondernemers, intermediairs en kennisinstellingen regelen alle handelingen voor de kennisvouchers via mijn.rvo.nl.

Meer informatie over het indienen voor kennisvouchers vind je op de website van RVO.

R&D-samenwerkingsprojecten

Werk je met andere mkb’-ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? Je kunt een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Zo stimuleren de overheid innovatie. Deze regeling opent weer op 11 juni 2019.

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
 • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
 • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen
 • Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Meer informatie over het indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten vind je op de website van RVO.