7 juli 2021
economische zaken steun Mona Keijzer Business

Steun voor oproep van mediabedrijven voor ‘level playing field’

Laatste update: 7 jul '21 - 10:10

Het nieuwe kabinet moet de media-industrie meer ruimte geven om haar leidende positie als innovator en maatschappelijke en economische motor te behouden. Dat staat in een brief van wethouder Gerard Kuipers (namens de gemeente Hilversum), Arjan van den Born (namens de Regionale Ontwikkelmaatschappij Utrecht Region) en Eppo van Nispen tot Sevenaer (namens de werkgroep Cultuur en Media Nederlandse AI Coalitie) aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. De drie steunen de oproep van vijf grote mediabedrijven aan informateur Mariette Hamer om de grote internationale techplatformen aan dezelfde eisen te laten voldoen als Nederlandse bedrijven.

Kracht

Door de grote kracht van de buitenlandse techbedrijven verdwijnt een groot deel van de (advertentie)inkomsten naar het buitenland, aldus de brief. De huidige wet en regelgeving maakt het onmogelijk voor de Nederlandse media- industrie om hier een goed antwoord op te geven. Wethouder Gerard Kuipers zegt hierover: “ Met onze oproep doen we een beroep op de staatssecretaris om met ons en de media-industrie in gesprek te gaan. Het is noodzakelijke om een goed tegenwicht te bieden aan de grote buitenlandse techbedrijven en vanuit eigen kracht door te bouwen aan een economisch gezonde media-industrie. “

Nederland is niet alleen fysiek een logistiek distributieland, maar ook digitaal het leidende distributieland. Volgens de oproep van de vijf mediabedrijven kan misbruik van de marktmacht van de buitenlandse techbedrijven alleen worden voorkomen als er sprake is van een ‘level playing field’ (gelijke wet en regelgeving). Dan kan Nederland haar positie als Media Gateway behouden. Dat is voor Arjan van den Born, directeur Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region, een belangrijk punt: “Nederland heeft van oudsher een sterke media-industrie met een grote economische waarde. De media industrie is de Digital Gateway to Europe. Het ontwikkelen van een eigen onafhankelijke nationale data-infrastructuur die internationaal opschaalbaar is, versterkt de leidende distributierol in Europa”.

Ruimte

Meer ruimte om samen te werken en te innoveren, maakt het mogelijk om te werken aan maatschappelijke uitdagingen als het bestrijden van desinformatie en filterbubbles. De media-industrie kan hierin een voortrekker zijn. Dagelijks consumeert de Nederlands consument media. Een vrije onafhankelijke media-industrie is daarbij essentieel. De steun van het kabinet is hier van groot belang voor een ook in de toekomst gezond Nederlands medialandschap. “Het inzetten op mediawijsheid is essentieel in het zoeken naar een antwoord op maatschappelijke vraagstukken als fake news en filterbubbles. De kennis op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) uit de media-industrie biedt ons de mogelijkheid de juiste oplossingen te vinden”, aldus Eppo van Nispen tot Sevenaer, voorzitter van de werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI coalitie.

Lees hier de hele brief aan staatssecretaris Keijzer.