27 maart 2018
Blog Data

Smart City brainstorm inspireert Hilversummers

Laatste update: 1 jun '18 - 15:15

Het aantal Smart Cities groeit onder invloed van digitalisering. Data maken steden slimmer en innovatiever. Dat bleek dan ook uit de eerste Smart City brainstorm georganiseerd door Gemeente Hilversum. Woensdag 7 maart werkten 50 inwoners uit Hilversum samen in poppodium de Vorstin om er achter te komen wat een Smart City-aanpak zou betekenen voor hun stad.

Een Smart City is een stad waarbij digitale technologie wordt gebruikt om de stad te besturen en te beheren. Problematiek op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en infrastructuur zouden makkelijk kunnen worden opgelost.

 

Zeven thema’s

Tijdens de brainstormsessie stonden zeven thema’s centraal, waaronder de gezonde stad, de werkende stad, de veilige stad en de duurzame stad. Onder leiding van Gaston Crolla (Gemeente Hilversum), Floris Verbeij (creatieve coach) en diverse inleidende sprekers kwamen de 50 deelnemers tot tientallen ideeën over hoe een Smart City de zeven thema’s kan inspireren en faciliteren.

 

Verduurzaming

Onder het thema duurzame stad, geleidt door Frank Visser van Media Perspectives, kwamen verschillende ideeën naar voren die te maken hadden met verduurzaming en de Smart City.

De beste ideeën die ontstonden binnen dit thema waren de volgende vier:

  • het lokaal beschikbaar komen en gebruiken van grondstoffen online op elkaar afstemmen
  • navigatiesystemen het verkeer laten sturen op basis van de ‘ruimte’ in de stad
  • lokale energieopwekking matchen met lokaal verbruik
  • helpen bij het verlagen van de arbeidskosten van de circulaire economie

Het ‘verkorten’ van allerlei kringen op het gebied van circulaire economie werd als een belangrijke kans van een Smart City gezien. Met ‘verkorten’ wordt bedoeld dat vraag en aanbod van arbeid, energie en grondstoffen zo lokaal mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Het aansturen van navigatiesystemen aan de hand van wat een stad kan dragen werd gezien als veelbelovend. Vrachtwagens zouden midden in de nacht worden omgeleid om mensen niet te storen in hun slaap, maar zouden overdag wel bepaalde routes kunnen nemen. Als een bepaald niveau van luchtvervuiling bereikt zou zijn, zouden routes omgelegd worden. Of fietsers zouden automatisch sneller groen licht moeten krijgen als het regent.

Als afsluiting van de avond werden de beste twee ideeën per thema gepresenteerd, en vastgelegd door sneltekenaar Bert van der Meer. Alle resultaten worden door de Gemeente Hilversum gedeeld via de app van Locali: https://locali.nu