21 oktober 2020
Data fieldlabs Data

Mogelijke pilot met een annotatiegroep

Data Community Specialist
Laatste update: 21 okt '20 - 15:15

Er moeten nog een paar bestuurders overtuigd worden, maar in de fieldlabs zijn we al heel enthousiast over het idee. Mogelijk start er een pilot waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan met het annoteren van video-content.

De pilot is essentieel om stappen te maken in ons fieldab content-analyse van video’s. In dit fieldlab werken RTL, NPO, Beeld en Geluid, KPN en Ster samen om te kijken of zij de juiste emoties en scenes uit video’s kunnen halen. Dit bijvoorbeeld om met kunstmatige intelligentie een teaser voor een programma te generen. Maar het fieldlab liep vast, want er was geen goede dataset om de modellen te trainen.

Gelukkig ontstond er contact met Gemeente Hilversum en Regio Gooi en Vechtstreek. Om de AI slim te maken, moeten er heel veel voorbeelden gegeven worden. Er moet zoveel mogelijk video-content gelabeld zijn. En in de regio zijn er veel mensen die werk zoeken. Zo is het idee voor een mogelijke samenwerking: een pilot waarin videodata gelabeld wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is er in dit stukje video te zien, welke emotie brengt het op? Daarmee gaat de annotatiegroep aan de slag. Omdat het compleet nieuw werk  in de regio, is het voor alle partijen uitproberen. Levert het bijvoorbeeld de gewenste datakwaliteit op voor mediabedrijven? Is het geschikt werk voor de kandidaten die geselecteerd worden? Het idee is om te starten met een pilot van een half jaar in een kleine setting van vijf werkplekken. Vervolgens wordt er iedere maand geëvalueerd.

Wordt vervolgd.

Media Perspectives AI-fieldlabs

In juni 2019 hebben we vanuit Media Perspectives een aantal hogescholen en mediabedrijven samengebracht omdat we wisten dat zij bezig waren met kunstmatige intelligentie. In deze bijeenkomsten zijn we gaan kijken wat iedereen doet met AI en waar de uitdagingen en waar er samenwerkingskansen liggen. Daar vanuit zijn er drie fieldlabs ontstaan: spraakherkenning van de Nederlandse taal (1), content-analyse van video’s (2) en ethische richtlijnen van kunstmatige intelligentie (3). Lees hier meer over de AI-fieldlabs.