28 november 2018
Blog Data

De kansen van data driven contentcreatie

Big Data Netflix
Laatste update: 29 nov '18 - 8:08

Broadcasters bevinden zich midden in een digitale transformatie. De factoren die hieraan ten grondslag liggen; het veranderende consumentengedrag, de diversificatie van communicatiekanalen en online nieuwkomers op de markt. Hierdoor worden traditionele spelers in hun bestaan bedreigd, ze zullen ook digitaler moeten worden. De inzet van big data voor contentcreatie biedt mogelijk uitkomst.

Netflix, Google, Facebook en anderen bepalen op basis van een enorme hoeveelheid data welk aanbod en welke advertenties je te zien krijgt. Big data analytics brengen soms ongewenste gevolgen met zich mee, zoals algoritmische vooroordelen en culturele gevolgen daarvan. Maar big data biedt ook voorspelbaarheid en stabiliteit. Om de nieuwe technische grootmachten, die technologie in plaats van creativiteit in hun DNA dragen, te trotseren, ontwikkelen ook traditionele broadcasters digitale producten en nieuwe verdienmodellen waarin data centraal staan. Ook zij leunen op big data analytics om te zien hoe ze zich met contentcreatie kunnen onderscheiden van hun nieuwe concurrenten.

De kansen van Big Data voor mediabedrijven

Laura Bäck, masterstudent van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is geïnteresseerd in de inzet van data bij contentcreatie en deed haar masterscriptie voor het data4media fieldlab van Media Perspectives. Haar afstudeerscriptie is beoordeeld als beste van het jaar, en ze is nu internationaal trainee bij RTL Group.

Laura onderzocht de huidige en toekomstige mogelijkheden van datagestuurde content bij mediabedrijven. Met als doel om de verandering van organisatorische- en productieprocessen van creatieve producten te begrijpen. Haar onderzoek bestaat uit 16 interviews met dataprofessionals, producenten en beslissers. Haar bevindingen geven een gedetailleerd beeld van de huidige ontwikkelingen en suggereren dat big data analyse wordt gezien als de oplossing voor de strijd in de industrie. Hoewel data-analyse als potentieel zeer nuttig voor de inhoud wordt ervaren, passen nog maar weinig Nederlandse mediabedrijven het toe. De belangrijkste reden hiervoor is een gebrek aan managementvisie en nog ontbrekende vaardigheden om bestaande routines te veranderen en om data bruikbaar te maken. Over het geheel genomen moet de ontwikkeling van visie en strategie op het gebied van data en content bij Nederlandse mediabedrijven nog komen.

Over de masterscriptie van Laura Bäck is een Engelstalig artikel beschikbaar, alsmede een uitgebreide samenvatting. Het gehele verslag is in overleg beschikbaar.