20 mei 2020
Data fieldlabs Column Data

Column: Media Perspectives sluit media aan op AI

Laatste update: 20 mei '20 - 14:14

AI, the next big thing. Of al lang een groot ding? In elk geval komt Nederland op stoom. Met het opzetten van de Nederlandse AI Coalitie is er een publiek-private samenwerking van bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van AI, met behoud van Nederlandse en Europese waarden. Met andere woorden, om te proberen om de VS en China ons niet de kaas van ons brood te laten eten, om het heel Nederlands te houden.

Als toepassingsgebieden zijn nu o.a. smart industry, energie en duurzaamheid en veiligheid gedefinieerd. En media dan? Blijkbaar heeft de media-industrie hier de boot gemist. En dat terwijl AI voor media enorm belangrijk gaat worden. En met het belang van AI voor media, komt het belang van AI voor onze samenleving. Welke algoritmen gaan bepalen welk nieuws mensen op welke manier te zien krijgen? Welke aanraders? En welke zoekresultaten? Met andere woorden, AI bepaalt je informatievoorziening. En op basis van die voorziening besluit je iets te doen met die toepassingsgebieden, met je energie, met je gezondheid, met je veiligheid. Media zijn het filter waardoor informatie over al deze nu geformuleerde toepassingsgebieden tot je komt. En media is daarmee misschien wel juist het belangrijkste toepassingsgebied voor een vitale democratische open samenleving. En mag dus juist niet ontbreken in een Nederlandse AI Coalitie.

Wij gaan ons daar hard voor maken. Vanuit onze contacten in de industrie, vanuit het belang van de creatieve industrie voor Nederland. In de meest recente Monitor Creatieve Industrie, heeft Paul Rutten daar een treffende tekst over geschreven. In hoofdstuk 5, “Waarde van creativiteit”, beschrijft hij hoe juist de creatieve industrie een sleutelrol heeft in de transities die nodig zijn om grote maatschappelijke uitdagingen tegemoet te treden.

De creatieve industrie en de creatieve professionals beschikken […] over een set aan tools en instrumenten, aangeduid als key enabling methodologies, die ze combineren met hun typerende creativiteit en verbeeldingskracht om innovatieprocessen die nodig zijn in en voor transities te voeden en te begeleiden. […] De waarde van creatieve productie is ook van belang in maatschappelijk opzicht. De creatieve industrie creëert interventies die bijdragen aan een beter functionerende samenleving. […] Tenslotte kan het belang van de creatieve industrie in cultureel opzicht nauwelijks onderschat worden. De producten en diensten die afkomstig zijn van professionals in de media-industrie, de ontwerpsectoren, de kunsten en wat dies meer zij, spelen een cruciale rol in identiteitsvorming, op niveau van het land als geheel, van subculturen en ook regionaal en lokaal. […] Dat geldt ook voor de inrichting van het maatschappelijke debat. De creatieve industrie is daarmee van groot belang voor de werking van ons democratisch systeem en andere pijlers van onze samenleving.

We hebben de afgelopen jaren een goede start gemaakt met data en AI in onze fieldlabs. Er zijn fieldlabs over AI en ethische richtlijnen, over spraakherkenning, over pluriformiteit, over meer technische beeldherkenning. En het aantal partners neemt toe. Universiteiten, Hogescholen, commerciële en publieke omroepen doen mee. En we gaan meer partijen aanhaken. Om media en de creatieve industrie mee te nemen in het belang van AI voor Nederland. Omdat met de juiste informatievoorziening, verbeeldingskracht en identiteitsvorming onze samenleving ook met AI weer een stukje mooier wordt.

Geïnteresseerd? Sluit je aan bij Media Perspectives en de huidige deelnemers aan de data en AI fieldlabs: Ster, RTL, NPO, Beeld en Geluid, Talpa, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Utrecht Data School, Economic Board Utrecht, Radboud Universiteit, Universiteit Twente, Stichting Open Spraaktechnologie, Erasmus Universiteit en FD Mediagroep.

 

column frank onder tekst