13 december 2023

Start van het AI-Atelier

Laatste update: 13 dec '23 - 11:11

Team Media Studies van MBO College Hilversum kondigt de lancering aan van het AI-Atelier, een innovatief initiatief dat zich richt op de integratie en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de creatieve industrie. Binnen de verschillende leslocaties op het Media Park zal dit initiatief docenten, studenten, en experts uit de industrie samenbrengen om de grenzen van AI in content creatie te verkennen.

Kernpunten van het AI-Atelier:

  • Verkenning en Experimenteren: Het AI-Atelier zal een broedplaats zijn voor het verkennen en experimenteren met AI-toepassingen in de creatieve sector. Dit omvat het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken die kunnen bijdragen aan innovatieve contentcreatie.
  • Impact op Beroepen: Een belangrijk aandachtspunt is het onderzoeken van de impact van AI op bestaande en toekomstige beroepen binnen de creatieve industrie. Het Atelier zal zich inzetten voor het opleiden van studenten en professionals om hen voor te bereiden op een AI-gedreven toekomst.
  • Ethische Overwegingen: De ethische aspecten van AI-gebruik staan centraal binnen het AI-Atelier. Er zal speciale aandacht zijn voor de verantwoordelijkheden en ethische dilemma’s die gepaard gaan met het gebruik van AI in media en content creatie.
  • Toekomst van Technologie: Het AI-Atelier zal niet alleen huidige technologieën onderzoeken, maar ook vooruitkijken naar hoe AI zich verder kan ontwikkelen en wat dit betekent voor de creatieve sector.
  • Kenniscentrum: Naast een praktijkgericht onderwijs-laboratorium, zal het AI-Atelier dienen als een kennispunt waar studenten, docenten en industrie-experts samen kennis en ideeën kunnen uitwisselen over AI.
  • Impact op onderwijs: Naast grote impact op de creatieve industrie zullen de huidige ontwikkelingen ook het onderwijs gaan beïnvloeden. Ook zal men vanuit het atelier bezig gaan met kwesties rondom: ontwikkeling onderwijs, authenticiteit, monitoring voortgang, uitvoering onderwijs en andere relevante onderwerpen. Bevindingen welke hierbij worden behaald kunnen welke binnen gebruikt worden als learning experiences binnen het hele college.

De komende maanden zullen medewerkers van team Media Studies, als onderdeel van het AI-atelier initiatief, zich richten op het vergroten van bewustzijn en volgen van trainingen over de mogelijkheden en risico’s van AI binnen de creatieve industrie en het onderwijs.

Wil je meer weten of in contact komen met het Media Studies team over dit initiatief? Stuur ons gerust een e-mail op info@ai-atelier.education of kijk op http://www.ai-atelier.education/