1 augustus 2017
Blog Content

Een suggestiemachine, speciaal voor journalisten

Laatste update: 18 mei '18 - 9:09

Twintig open tabbladen in de browser. Een krakende hersenpan van het associëren naar zoeksynoniemen. De actieve blinde vlek aan voor dagelijks nieuws. E-mail uit. Journalistiek onderzoek komt er niet vanzelf. In dit eerste stadium van onderzoek doen, hopen journalisten optimaal creatief te zijn. De mate van efficiëntie hangt veelal samen met de factor geluk en wat fingerspitzengefühl. Technisch kan dit proces worden verbeterd. Niet met de zoveelste zoekmachine, maar met een suggestiemachine, speciaal voor journalisten. Aangenaam, de naam is INJECT.

Door Andrea Wagemans en Geesje van Haren

Er bestaan een heleboel slimme tools voor allerlei sectoren. Toch ontbreekt het vooralsnog aan technische oplossingen die specifiek voor journalisten het werk makkelijker maken.  Samen met 12 Europese partners werken VersPers en de Rijksuniversiteit Groningen aan INJECT. Een tool waarmee journalisten ondanks de toenemende druk op redacties kwalitatieve en originele producties kunnen blijven maken.

Van buitenaf wordt er over de media geklaagd. Nieuws zou te eenzijdig zijn. Het copy-pasten van persberichten wordt als fenomeen bestempeld. En door de toenemende druk op redacties zouden journalisten vaak niet voldoende tijd hebben om met originele invalshoeken te komen. Het vertrouwen van het publiek in wat journalisten maken neemt verder af door populaire discussies over filterbubbels, churnalism en fake news.

Op zoek naar antwoorden op deze uitdagingen besloten 14 partners in 6 Europese landen de handen ineen te slaan. Een half jaar geleden begonnen ze met het ontwikkelen van een digitale creativiteitstool voor journalisten.

De tool is een creatieve zoekmachine oftewel een suggestiemachine die in betrouwbare, ruwe bronnen zoekt naar relevante onderzoeken, artikelen, social media uitingen, data, cartoons en visualisaties. Op verschillende momenten van het journalistieke proces kan deze worden ingezet. Tijdens de research én bij het maken van de eindproductie. De tool haalt namelijk automatisch sleutelwoorden uit een tekst, waarmee de journalist op verschillende manieren naar informatie kan zoeken. Bijvoorbeeld gericht op relevante individuen, opmerkelijke informatie of artikelen rijk aan feiten en statistieken. Daarnaast doet INJECT verschillende suggesties voor mogelijke nieuwe invalshoeken.

(Link naar Demo: https://www.youtube.com/watch?v=ACgcy1EovgY)

Verwacht resultaat: SME’s kunnen concurreren

Hoewel grotere redacties en mediabedrijven developers in huis hebben die software en applicaties ontwikkelen, ontbreekt het bij middelgrote- en compacte mediaorganisaties (SME’s) en freelancercollectieven hiervoor aan middelen. Een van INJECT’s doelen is het stimuleren van ICT-innovatie bij die bedrijven, mede omdat juist zij vaak lokaal nieuws en onderzoek brengen dat essentieel is voor een geïnformeerde en democratische samenleving.

Bovendien is het in een land als Nederland zo dat een groot deel van de journalistieke producties door freelancers gemaakt wordt. Voor een freelancersnetwerk als VersPers  kan INJECT van toegevoegde waarde zijn, omdat het haar netwerk van journalisten met zeer uiteenlopende achtergronden kan verbinden op het gebied creativiteit en efficiëntie. Deze gemene deler moet ertoe leiden dat de grenzen van de journalistiek worden opgezocht en er betere storytelling plaats kan vinden. De journalisten moeten het publiek kunnen verrassen met informatie die voorheen niet voorhanden was.

Ontwikkelen met journalisten, voor journalisten

Met behulp van een EU-Horizon2020 subsidie is het mogelijk INJECT door te ontwikkelen tot een alpha-versie tool. Zodra deze in de markt komt, is hij klaar voor gebruik. Dat is het bijzondere van de samenwerking binnen het team dat aan INJECT werkt. De techniek wordt niet alleen voor, maar ook met journalisten gecreëerd. Er worden steeds kleine stapjes gezet waarbij op detailniveau wordt gemeten of de tool aan de verwachting voldoet. Zo is de tool tijdens de eerste fase van de ontwikkeling getest door enkele journalisten, waarvan de feedback door de developers van het team is verwerkt.

De volgende fase in het proces is weer een kleine stap van kwalitatief testen. Deze zomer gaan journalisten op drie lokale redacties in Noorwegen de tool gebruiken om artikelen te schrijven voor hun kranten en websites. Vervolgens zullen in Nederland organisaties als VersPers en VJMovement de tool inzetten in hun journalistennetwerken.

Interesse in het testen van de tool? Stuur een mail naar info@injectproject.eu

Geesje heeft eerder dit jaar gesproken over INJECT tijdens het Cross Media Café Behind the Filter Bubble. Sinds die tijd zijn zij een stuk verder. De tool wordt deze zomer voor het eerst gebruikt op drie lokale Noorse redacties en zal vervolgens ook in Nederland gebruikt gaan worden, onder andere door VersPers en VJMovement.