29 juni 2017
verslag Data

Verslag Expertsessie MJC: Data4media voor ontwikkeling kennis en expertise rond datagebruik in media-industrie

Laatste update: 18 mei '18 - 12:12

In hoog tempo is slim gebruik van data een game changer geworden in de media-industrie. Aan kennis en expertise is grote behoefte én een groot tekort. iMMovator, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht starten daarom een nieuwe community rond data4media en drie nieuwe mediagerichte data-opleidingen op universitair en HBO-niveau. Tijdens de expertsessie in Beeld en Geluid belichten experts de nieuwe kennisbehoefte vanuit verschillend perspectief.

Dataficering vanuit investeringsperspectief

Peter van Rooyen, CIO van Dasym Investments, belicht eerst de dataficering van de media vanuit investeringsperspectief. De investeringsboetiek richt zich sinds 2000 op de digitalisering van het dagelijks leven. Waar liggen de kansen? Van Rooyen schetst daartoe eerst de grote bewegingen die door digitalisering en dataficering in de media-industrie zijn veroorzaakt. Denk aan nieuwe verdienmodellen, nieuwe grote spelers, veranderde mediaconsumptie en de mogelijkheid om de consument online heel precies te targetten, wat interessant is voor adverteerders. De bestedingen in online advertising zijn ondertussen groter dan die in televisiecommercials. Is televisie ten dode opgeschreven? Zeker niet, stelt Van Rooyen. Targeting is pas echt lucratief als je een groot bereik hebt en dat is de kracht van televisie. Engagement is een sleutelwoord. Want veel bereik creëren is nog niet hetzelfde als bereik houden. Sport lijkt deze rol te vervullen. In 2015 waren de 95 meest bekeken programma’s sportgerelateerd. De kracht van online moet volgens hem ook niet worden overdreven. Hij stelt dat er over effectiviteit van online advertising nog weinig bekend is, dat het gebruik van de ad-blocker met 60% per jaar stijgt en dat brands steeds zorgvuldiger zijn met het uitkiezen van het Umfeld waarin hun advertenties mogen staan.

Het advies van Van Rooyen: Knoop de kracht van reach aan de kracht van measurement binnen een digitale omgeving. Creëer een constant bereik en maak engagement meetbaar. Niet voor niets investeren grote online spelers als Amazon en ATT in content en broadcast

Wordt broadcast nog wel gezien als contentpartij? Volgens Van Rooyen is broadcast nog steeds een zeer dominante partij voor het creëren van content, zeker lokaal. Netflix gaat zich nu op lokale markten richten, dus voor positiebehoud is het nodig dat broadcasters met Netflix-ogen naar de lokale markt kijken. Denk dan niet alleen aan scripted, maar ook in non-scripted. Want ook al zijn dramaseries nu een groot succes. Uit analyse blijkt dat de populariteit van verschillende contentvormen golfbewegingen doormaakt.

Data4media: opleidingen en community

 

Hans Bouwknegt, advisor Digital Strategy bij Dasym Investment Strategies (en lector aan de Utrecht Data School) en Mirko Tobias Schäfer, directeur en mede-oprichter van de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht vertellen over de samenwerking die iMMovator, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht zijn aangegaan om opleidingen voor toegepaste datawetenschap te ontwikkelen en aan te bieden. Twee jaar geleden zijn de gesprekken over nieuwe data-opleidingen begonnen met een inventarisatie binnen de media-industrie: over welke kennis moeten de data-scientist en data-engineers van de toekomst beschikken? Van daaruit is een curriculum ontwikkelt. De samenwerking met de industrie resulteerde in drie mediagerichte dataopleidingen op universitair en HBO-niveau rond technische expertise, creativiteit en domeinkennis. De eerste is de Msc Applied Data (for media) die in september van start gaat. Voor 2018 staan gepland een MA Data media Society (voor domeinkennis) en een creatieve opleiding: Msc Data Driven Design. De samenwerking met de industrie is essentieel: de studenten van nu moeten worden in onderwezen in de kennis van de toekomst, aldus Bouwknegt.

h

Hans Bouwknegt over Data4Media @ Expertsessie MJC from iMMovator

Mirko Tobias Schäfer vertelt dat de Utrecht Data School is vier jaar geleden is ontstaan vanuit de behoefte van studenten om zich te ontwikkelingen in het nieuwe kennisgebied rond mediagericht data. Vanwege bezuinigingen was er geen budget beschikbaar voor een universitaire opleiding. De Utrecht School of Data werd opgericht als onderzoeksproject, waarbinnen student zich bezighouden met data-analyse en -visualisatie voor organisaties. Voornamelijk voor de fun stelt Schäfer, maar ondertussen vindt er ook een belangrijke kennisuitwisseling plaats.

Maar nu komt er dan toch een universitaire opleiding voor Applied Data Science dat onderdeel wordt van de bètafaculteit en de geesteswetenschappen vanwege het interdisciplinaire karakter van data.

Rond de opleidingen moet een actieve community van datawetenschappers, studenten en innovatieve bedrijven ontstaan, data4media, die een stevige brug vormt tussen onderwijs en maatschappij. Schäfer: “Dus niet alleen voor onderzoeksplaatsen van studenten bij organisaties, maar ook om structureel plek te bieden aan medewerkers van organisaties binnen de wetenschap. Denk aan beleidsmedewerkers van gemeentes voor onderzoek naar smart cities.”

Aandacht voor privacyrecht

Sebastiaan Palm en Theo Stockmann, advocaten bij Marxman Advocaten en gespecialiseerd in privacyrecht, gaan tot slot in op de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en de nieuwe Europese privacyverordening die 25 mei 2018 in werking treedt. De privacywetgeving wordt door bedrijven vaak gezien als een last waar ze zo weinig mogelijk mee te maken willen hebben. De nieuwe strengere Europese regelgeving maakt het er niet gemakkelijker op. Bedrijven mogen na inwerkingtreding alleen data gebruiken na uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie. Daarvoor moeten organisaties vooraf helder en zonder gebruik van moeilijke woorden aangeven welke data ze nodig hebben en waarvoor deze worden gebruikt. Ook eventuele doorverkoop aan anderen moet voortaan vooraf worden aangegeven.

Palm: “Slechts 12% is op de nieuwe privacyverordening voorbereid en meer dan de helft is nog niet eens begonnen met de voorbereiding.” Palm waarschuwt dat de nieuwe privacyverordening ver reikt. Zolang data binnen een bestand verschillend behandeld kan worden, bijvoorbeeld voor man en vrouw, valt deze onder de nieuwe wetgeving. Waar het om gaat is dat de data nooit tot een persoon te herleiden mogen zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van deze persoon. Is anonimisering de oplossing? Netflix besloot reviews te anonimiseren, vertelt Palm. Door de reviewdatabase te koppeling met de reviews in de IMDB-filmreviewdatabase konden de schrijvers in veel gevallen toch worden achterhaald.

Stockmann: “Bestaande databases zijn door de nieuwe privacyverordening vaak niets meer waard. Sterker nog, ze zijn een liability geworden, want er staan hoge boetes op als de data niet voldoen aan de regelgeving. Ons advies is daarom vaak: gooi de helft maar weg. Je hebt niets aan data als je niet weet waar je ze vandaan komen en als je niet weet of er toestemming is voor gebruik.”

Na jaren van ongebreidelde dataverzameling kan de nieuwe wetgeving voelen als een verlies. Stockmann: “Het biedt ook commerciële kansen: datasets worden meer waard en daarmee ook de waarde van je onderneming. Dat je zorgvuldig met data omgaat, straalt bovendien vertrouwen en professionaliteit uit. Dat is aantrekkelijk voor investeerders, adverteerders en je klanten.” Marxman en iMMovator bieden een ondersteuningsprogramma aan voor bedrijven die veel data in bezit hebben. Binnen het programma kunnen ze hun data laten scannen en advies krijgen over de stappen die ze moeten zetten om op 25 mei 2018 klaar te zijn.

Expertsessie Data4Media: Marxman Advocaten from iMMovator

Dit event is mede gefinancierd vanuit de MIT-subsidieregeling voor netwerkactiviteiten via het TKI CLICKNL