Kansen voor Media/Tech/Creatie in Utrecht Talent Alliantie

Laatste update: 12 nov '21 - 12:12

De Utrecht Talent Alliantie (UTA) staat voor een grote uitdaging. Door de coronacrisis is er sprake van een versnelde krimp van sectoren en blijvende tekorten in omvangrijke beroepsgroepen. Ook zijn kwetsbaarheden door de crisis uitvergroot, zoals digitale vaardigheden die onvoldoende aansluiten bij de vraag van de markt.

Op delen van de arbeidsmarkt sluit het personeelsaanbod onvoldoende aan op de vraag. Deze dynamiek versnelt. Daarom is aanvulling nodig op het traditionele arbeidsmarktbeleid. Dat is de opgave van de Utrecht Talent Alliantie (UTA), waar de gemeente Hilversum en Media Perspectives ook bij zijn betrokken.

Ambities UTA

De Utrecht Talent Alliantie heeft een aantal ambitieuze doelstellingen geformuleerd:

  • In de regio vinden soepele en veilige overstappen plaats van mensen naar beroepen met tekorten en groeipotentie. Doel is om 10.500 extra overstappen per jaar te realiseren, 73.500 in 7 jaar. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die willen overstappen naar de techniek, ICT en zorg.
  • Leven lang ontwikkelen is het nieuwe normaal en voor iedereen vanzelfsprekend: 600.000 werkenden maken de komende zeven jaar gebruik van allerlei regelingen om zich te blijven ontwikkelen. Ook voor mensen in creatieve en mediaberoepen liggen er nog heel kansen om te zorgen dat we als Nederland op topniveau mee kunnen blijven draaien.
  • De beroepsbevolking in de regio Utrecht, Gooi- en Vechtstreek is digitaal vaardig. 16.000 extra personen bereiken het basisniveau digitale vaardigheden per jaar, 112.000 in 7 jaar. In de mediasector zijn de meeste professionals al digi savvy, maar er liggen nog genoeg digitale uitdagingen, zoals het kunnen werken met en het duiden van kunstmatige intelligentie en immersieve toepassingen.

Wat kan de UTA voor mediawerkgevers betekenen?

De alliantie coördineert financiële middelen die door aanvragers met goede plannen aangewend kunnen worden om aan bovenstaande ambities bij te dragen. Hiermee voorkomt de UTA versnippering en overlap van arbeidsmarktacties door een gezamenlijke aanpak en afstemming. Voor zowel individuele mediabedrijven als voor een sectoraal samenwerkingsverband, liggen er dus allerlei kansen om extra te investeren in talentontwikkeling. Er zijn inmiddels al wat plannen ingediend uit de creatieve en ICT-sector. Tijd voor media dus!

Lancering Utrecht Talent Alliantie

Op 25 november wordt de Utrecht Talent Alliantie gelanceerd tijdens Connect Live in Stadion Galgewaard in Utrecht. In de maanden daarna zullen we vanuit Media Perspectives bij mediaorganisaties in de regio inventariseren hoe we een gezamenlijke aanvraag kunnen indienen. Als je hiervan op de hoogte wil blijven, stuur dan een mail naar talent@mediaperspectives.nl.