26 maart 2021
AI rapport mediasector Business Tech

Mediasector schaart zich achter AI-routekaart

developer coding
Foto: Unsplash
Laatste update: 30 mrt '21 - 16:16

Een groot aantal media-organisaties en kennisinstellingen scharen zich achter een plan voor het breder toepassen van AI in media. Media Perspectives sprak voor het opstellen van dit rapport ‘Kansen voor AI in Media’ met meer dan 50 experts van bedrijven, universiteiten en hogescholen. Het rapport geeft een overzicht van innovatiemogelijkheden met AI in media. Het geeft aan welke AI-toepassingen kansrijk zijn voor zowel bedrijven als samenleving.

De routekaart krijgt de steun van de Industrietafel, een periodiek overleg van media-organisaties als NPO, RTL, Talpa Network, DPG Media en Mediahuis. Wellicht kan een aantal ontwikkelingstrajecten in het rapport in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Nationale Groeifonds.

Het rapport ‘Kansen voor AI in Media’ is hier te downloaden.

Investeren in AI in media

Volgens het rapport zal het bedrag dat Nederlandse mediabedrijven jaarlijks investeren in AI en data flink toenemen. Dit bedrag stijgt van 100 miljoen euro in 2020 naar 200 miljoen in 2025. De komende vijf jaar zal de mediasector in totaal 750 miljoen aan de ontwikkeling van data- en AI-technologie besteden.

De routekaart presenteert een model (zie afbeelding hieronder) voor de indeling van toepassingen waar AI waarde kan toevoegen in de mediasector. Daarbij gaat het onder meer om het optimaliseren van productieprocessen, maar ook om het ondersteunen van creativiteit, en het verbeteren van de interactie met het publiek. Naast technologische en commerciële aspecten, zijn er ook opbrengsten gericht op publieke waarden.

Het waardemodel voor AI in media

Inclusiviteit

Zo biedt AI in media mogelijkheden voor inclusiviteit en toegankelijkheid van het enorme contentaanbod. Ook kan AI bijdragen aan objectieve nieuwsgaring, verbinding en pluriformiteit. Het rapport bevat voor elk onderdeel vele toepassingsvoorbeelden.

Onze data en AI technologie wordt nu nog gedomineerd door niet-Europese platformen, en het wezen van data en AI is dat ze zichzelf versterken. Om aan onze Europese maatstaven te kunnen blijven voldoen, is het dus noodzakelijk om hier als Nederland en Europa een betere positie in te ontwikkelen dan nu het geval is.

Kennisinstellingen

Nederlandse kennisinstellingen blijken zich al volop bezig te houden met AI en media. Het onderwerp is goed ingebed bij hogescholen en universiteiten. Die zijn dan ook goede partners voor de mediasector om innovatietrajecten op het gebied van AI te starten. Er staan al een groot aantal samenwerkingen van media-organisaties met kennisinstellingen in de steigers. Daarbij gaat het onder meer om ELSA LAB, ICAI Lab en aanvragen voor RAAK en SPRONG.

Kunstmatige intelligentie in media is ook waardevol voor andere sectoren. “Hoewel de mediasector zelf content, vermaak, kunst en culturele uitingen voorbrengt, draagt ze ook bij aan het begrip van andere sectoren. Die kunnen profiteren van de publieksgerichte aanpak die in de media terrein wint en de inzichten die daaruit voortvloeien over menselijk gedrag.”

Intentieverklaring

Het rapport komt kort na de intentieverklaring voor verantwoord gebruik van AI. Deze is getekend door RTL, NPO en Beeld en Geluid. En ook in de werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI Coalitie werken industrie en kennisinstellingen samen. Samen benadrukken ze zo het belang van cultuur en media in de verdere ontwikkeling van AI in Nederland.

Het rapport ‘Kansen voor AI in Media’ is hier te downloaden.