26 november 2019
Blog fieldlabs Data

De data fieldlabs van Media Perspectives

Laatste update: 26 nov '19 - 14:14

De fieldlabs van Media Perspectives maken wat zich buiten het zicht bevindt concreet genoeg om verder ontwikkeld te worden. Welke tools zullen er over een aantal jaar zijn op het gebied van video-analyse en -bewerking? Hoe kunnen we het succes meten van een artikel? Hoe zet je een non-biased-AI systeem op voor je mediatoepassing? Niemand die het nog precies weet. Maar er zijn genoeg ideeën, en misschien is er ervaring mee opgedaan in andere sectoren.

Ideeën zijn nog zo diffuus dat zich nog geen echte vraag of echt ontwerp heeft vastgezet. De fieldlabs zijn er voor om dat in samenwerking met een aantal partijen te doen, door ideeën te delen, bijeen te voegen en in de uitvoering samen te werken. Allereerst wordt er rond een thema, zoals AI, een bijeenkomst georganiseerd, een community of practise, waarbij iedereen zijn ideeën en inzichten deelt. Daar worden clusters van geformeerd waarbij groepjes ontstaan die onderwerpen uit gaan werken, de proof of concepts.

Fieldlabs rondom data, AI en succes metrics

Er zijn uit deze fieldlab aanpak nu al een aantal proof of concept groepen naar voren gekomen. Eentje rond data, een aantal rond AI, en eentje rond succes metrics voor redacties. In de groepen werken concurrenten samen, ze bepalen voor zichzelf waar de grens ligt voor hun precompetitieve samenwerking, beseffend dat ze concurrenten zijn, maar dat als zij niet samen de basis ontwikkelen, niemand iets heeft om op te bouwen. Vandaar dat gezamenlijke exploreren van de ontwikkeling van fundamenten.

Een voorbeeld is de kijkwijzer waar iedereen die content maakt en distribueert mee te maken heeft. Die kijkwijzer wordt nu per content item uitgegeven, en geldt voor een clip van 5 min, of een film van 120 minuten. Maar iedereen ziet dat in de nabije toekomst met gefragmenteerde consumptie een fijnmaziger kijkwijzersysteem nodig is, waarin misschien wel per minuut helder is welke kijkwijzericonen geactiveerd dienen te worden. De use-cases en uitwerking van eerste AI-oplossingen daarvoor zijn onderdeel van de fieldlabs. Hoe de bedrijven met de bevindingen daaruit later met elkaar in concurrentie gaan, of gaan samenwerken, zullen we over een paar jaar zien.

Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan via dit formulier op de data nieuwsbrief. Voor meer informatie rondom deelname aan de fieldlabs kan je contact openemen met Frank Visser, team lead innovatie via frank.visser@mediaperspectives.nl