10 november 2021

Onderzoek diversiteit & inclusie in creatieve sector

Laatste update: 10 nov '21 - 18:18

De Nederlandse resultaten van de D&I Monitor, het onderzoek van World Federation of Advertisers (WFA) naar de stand van zaken op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de marketing-, media- en communicatiebranche, zijn bekend. Op veel vlakken is nog altijd sprake van discriminatie en ongelijkheid in de Nederlandse marketing & communicatieindustrie.

Een kleine kanttekening: omdat het onderzoek geïnitieerd werd door de reclamesector is slechts een deel van alle mediaprofessionals in dit onderzoek meegenomen (zie ook onderaan de lijst met brancheverenigingen die de enquête hebben verspreid onder hun leden). Journalisten en programmamakers zullen daarmee ondervertegenwoordigd zijn in dit onderzoek. De cijfers kunnen natuurlijk wel goed gebruikt worden als benchmark voor eventueel onderzoek in de eigen media-organisatie.

Resultaten

Het onderzoek wijst uit dat met name vrouwen en werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond hindernissen ervaren gedurende hun carrière, zoals minder kansen op promotie en ongelijke behandeling. Dezelfde groep zegt veel vaker de organisatie te willen verlaten vanwege gebrek aan inclusie op de werkvloer en vanwege discriminatie. Slechts 59% van deze groep voelt zich wezenlijk onderdeel van de organisatie. Bij mensen met een Nederlandse achtergrond is dat 87%.

Gezin van invloed

22% van de vrouwen zegt vanwege het vrouw zijn hindernissen te ervaren. Veel vrouwen (35%) hebben het idee dat hun gezinssituatie van (negatieve) invloed is op het maken van carrière (25% bij mannen). In managementfuncties verdienen mannen 9% meer en in juniorfuncties 3% meer dan vrouwen.

Discriminatie

Als het gaat om discriminatie en onveiligheid hebben LGBTQ’ers met 9% hier het meest last van. Maar liefst 43% van de LGBTQ’ers en 57% van de vrouwen hebben er geen vertrouwen in dat gevallen van ongewenst gedrag worden gemeld bij HR of de directie. Bij heteroseksuele respondenten is dat 63% en bij mannen 66%.

Leeftijd

22% van de respondenten heeft niet het gevoel dat de organisatie de werknemers gelijk behandelt als het gaat om leeftijd. Van alle ondervraagden ondervindt 24% hindernissen vanwege leeftijd.

Wie namen deel?

De Nederlandse D&I Monitor is door 61% vrouwen, 38% mannen en 1% non-gender ingevuld. Van de respondenten heeft 78% de Nederlandse nationaliteit en 22% een niet-Nederlandse achtergrond. Daarnaast is 7% mentaal of fysiek gehandicapt, 72% niet-religieus en 87% heteroseksueel.

Uitkomsten wereldwijd

De conclusie van het onderzoek wereldwijd is dat – ondanks de zorgen – de marketing/communicatie/media-sector beter presteert dan elke andere categorie die is geanalyseerd door Kantar. De algemene score op de inclusie-index is 64%, gevolgd door Gezondheid en Farmaceutica (60%).

De meest voorkomende vormen van discriminatie die uit het onderzoek naar voren komen zijn de gezinssituatie en leeftijd. 27% zegt dat hun bedrijf niet alle werknemers eerlijk behandelt, ongeacht de gezinsstatus, en 27% dat hun bedrijf niet alle werknemers gelijk behandelt, ongeacht hun leeftijd. 36% is het erover eens dat leeftijd iemands carrière kan belemmeren, terwijl 40% van de vrouwen zegt dat de gezinssituatie iemands carrière kan belemmeren.

Loonkloof

Deze laatste cijfers weerspiegelen een belangrijk gegeven, namelijk dat de ervaringen van vrouwen aanzienlijk slechter zijn dan die van mannen. Er zijn ook sterke aanwijzingen voor een loonkloof tussen mannen en vrouwen in sommige markten. In de VS en Canada is de kloof bijvoorbeeld het grootst onder starters in het vak, met een kloof van 13% in de VS en een kloof van 20% in Canada.

Er waren vergelijkbare uitkomsten voor etnische minderheden, die lager scoren op belangrijke vragen zoals ‘ik voel me thuis in mijn bedrijf’ dan etnische meerderheidsgroepen in bijna alle sectoren. In de VS zegt 17% dat ze te maken hebben gehad met discriminatie op basis van hun etnische/raciale achtergrond.

In een sector die worstelt om het juiste talent te vinden, is het gebrek aan diversiteit en inclusie een ernstige zorg: 17% zegt dat ze waarschijnlijk hun huidige bedrijf zullen verlaten als gevolg van het gebrek aan inclusie en/of discriminatie die ze hebben ervaren. 15% zegt zeker het vak te zullen verlaten. Nederland was overigens het best presterende land op dit gebied, met slechts 9%.

Andere belangrijke bevindingen:

  • Wereldwijd zegt 8% van de gehandicapte respondenten dat ze te maken hebben gehad met discriminatie op basis van hun handicap, en ze hebben ook de neiging om lager te scoren op zich onderdeel voelen van het bedrijf. Geen enkele gehandicapte respondent meldde discriminatie in de Golfstaten, Maleisië, Pakistan, Portugal, Spanje en Turkije.
  • Het gevoel erbij te horen varieert sterk. Het wereldwijde gemiddelde voor verbondenheid is 68%, met een topscore voor Zweden van 76%. In de VS is de score gemiddeld 66%, met een piek van 71% onder witte respondenten en 59% onder etnische minderheden.
  • De meeste respondenten vinden dat hun bedrijf hard werkt aan diversiteit en inclusie, en 60% van de wereldwijde respondenten vindt dat een goede zaak. De VS staan hierbij bovenaan met 83%, met 14 procentpunt verschil tussen de witte meerderheidsgroep en etnische minderheden. In sommige landen is dit cijfer echter aanzienlijk lager. Zo geloofde in één land slechts 26% dat hun organisatie actieve stappen onderneemt.
  • Er zijn over het algemeen enorme verschillen tussen landen. Als we alle scores bekijken, scoort België met 74% het hoogst van de 27 onderzochte markten in de Inclusion Index van Kantar.

De Nederlandse brancheorganisaties die deelnemen aan de D&I Monitor zijn ADCN, BvA, DDA, DDMA, Dutch Marketing Diversity Fund, Effie, GVR, Include Now, Logeion, MOA, MWG, NIMA, Orange Lions, PIM, RAW, Screenforce, SIRE, VIA en Vinex.

De All-In D&I Monitor is de Nederlandse versie van de wereldwijde WFA diversiteitspeiling die in 27 landen werd gehouden. De resultaten zijn gebaseerd op meer dan 10.000 reacties van over de hele wereld, uitgevoerd in juni en juli 2021.

bron: MOA