8 maart 2023
innovatieagenda datakluis Tech Data

Staatssecretaris maakt kennis met Stichting Nederlandse Datakluis

Laatste update: 2 mei '23 - 14:14

Op uitnodiging van gemeente Hilversum en de NPO heeft Staatssecretaris Van Huffelen gisterenmiddag een ontmoeting gehad met de initiatiefnemers van Stichting Nederlandse Datakluis. Deze stichting wil voor burgers een persoonlijke datakluis ontwikkelen zodat zij zelf de regie kunnen voeren op de digitale informatie die van hen wordt opgeslagen. 

Persoonlijke datakluis

Mensen die gebruikmaken van digitale platforms laten nu vaak ongemerkt en ongewild veel informatie over zichzelf achter. Dit wordt door verschillende partijen benut en gedeeld. De persoonlijke datakluis moet een nutsvoorziening worden die het belang van het individu voorop zet. Een neutrale data infrastructuur zonder winstoogmerk die het maatschappelijke en commerciële belang in balans houdt en zorgt dat individuen echt controle krijgen over hun eigen data. Ook wordt onderzocht hoe de datakluis toegepast kan worden door maatschappelijke organisaties en bedrijven, zoals de gezondheidszorg.

Digitale transitie

Het initiatief sluit aan op bij de ambities van het kabinet voor de waardengedreven digitale transitie van Nederland. Hierin staat onder andere: “Onder invloed van de digitalisering is het belang van persoonlijke gegevens toegenomen en hebben burgers daar tegelijkertijd nauwelijks grip op. De informatiepositie van mensen is daardoor verzwakt. Een cruciaal onderdeel van het fundament van onze digitale wereld is autonoom kunnen zijn en zelf kunnen beschikken over eigen data en identiteit. Elke burger moet zijn eigen gegevens bij de overheid en bedrijven zoveel mogelijk kunnen inzien, corrigeren en hergebruiken. Bovendien moet je zelf kunnen bepalen met wie je deze gegevens deelt zonder dat er iemand over je schouders mee kijkt”, aldus het kabinet.

Arno Otto, bestuurslid Stichting Nederlandse Datakluis: “Naast het opzetten van een datanutsvoorziening zal er een proeftuin worden gestart waarin een breed scala aan bedrijven en instellingen de mogelijkheid krijgt om te testen. Er is vooral aandacht in dit onderzoek naar toegang, beveiliging, praktisch gebruik, beheer en informeren. Samen met de overheid zullen wij in staat zijn veel sneller te kunnen acteren.”

Nationale Innovatie agenda

Karin Walters, wethouder Media en Arno Scheepers, wethouder Economie, waren namens de gemeente Hilversum aanwezig. Het initiatief van de Stichting Nederlandse Datakluis komt voort uit de nationale innovatieagenda van de media-industrie. Het sluit goed aan bij de actuele vraagstukken en de zorgen die mensen hebben over hun gegevens. Voor de gemeente is het beschermen van gegevens van inwoners een belangrijk punt. Dat inwoners zelf regie zouden kunnen krijgen over hun data is volgens beide wethouders een waardevolle ontwikkeling. Ze waren blij met het bezoek van staatssecretaris Van Huffelen aan Hilversum en kijken uit naar een samenwerking.

Stichting Nederlandse Datakluis

De Stichting Nederlandse Datakluis is een initiatief van NPO, RTL, Talpa Network, DPG Media en Mediahuis. Zij richten zich in eerste instantie op de mediasector. Voor de uitwerking hiervan is door partijen een aanvraag gedaan bij het Nationaal Groeifonds. Martijn van Dam, ex RvB NPO, en Arno Otto, CTO Talpa Network, vormen samen het gezicht van de Stichting.