20 mei 2020
Data fieldlabs Data

De mediasector slaat handen ineen om de ethische kant van AI te waarborgen

futuristic technology destroying artificial intelligence face background
Laatste update: 20 mei '20 - 14:14

De mediasector slaat de handen ineen om de ethische kant van Artificial Intelligence (AI) te waarborgen en het publiek te beschermen tegen onbedoelde en ongewenste neveneffecten.

Media Perspectives heeft in 2019 een aantal fieldlabs geïnitieerd over AI in media. Al snel na een inventariserende ronde bleek er behoefte aan een fieldlab over ethische richtlijnen voor het gebruik van AI in media. Dit is het fieldlab met de meeste deelnemers geworden, en is ook het meest publieke fieldlab.

In de verschillende overlegrondes zijn er presentaties geweest van experts, is er gediscussieerd met media-professionals ook van buiten de directe betrokkenen, en zijn een aantal werkgroepen opgericht die hun resultaten in de loop van 2020 naar buiten zullen brengen.

Vanuit het AI-Fieldlab Ethische richtlijnen AI voor mediabedrijven voorzien wij wetgeving van de EU die leidend gaat worden voor het gebruik van Artificial Intelligence (AI). Vooruitlopend hierop en vanuit onze praktijkervaring zien wij ruimte om van elkaar te leren en om samen te werken binnen de mediasector aan praktische tools die ons helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van verantwoorde oplossingen.

Hiermee trachten we het publiek en met name kwetsbare groepen (zoals bijvoorbeeld kinderen) te beschermen tegen eventuele onbedoelde en ongewenste effecten van het toepassen van artificial intelligence in mediadiensten en -producten.

De beoogde resultaten

In vier werkgroepen gaan mediaprofessionals en hogescholen onder begeleiding van Media Perspectives met elkaar aan de slag om de volgende resultaten te bereiken:

1. Een vertaling van bestaande richtlijnen naar een praktische tool (met aandacht voor o.a. compliance, ethiek, technische aspecten) die door diverse doelgroepen bij mediabedrijven gezamenlijk gebruikt kan worden, waarover in gesprek wordt gegaan en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd (bijv. alla DEDA).

2. Oprichten van een community of practice

3. Opstellen van een extern manifest dat onze gezamenlijke waarden uitdraagt

4. Onderzoek doen naar het gebruik en de inzet van de praktische tool en de community of practice.

De werkgroepen zullen in de komende maanden de ideeën nader uitwerken en hun voortgang delen met de overige AI-fieldlab leden. Graag nodigen wij geïnteresseerden uit de mediasector uit om deel te nemen aan de AI-Fieldlab bijeenkomsten, zodat er een nog breder draagvlak ontstaat. Aanmelden kan via: info@mediaperspectives.nl

De partijen die nu al samenwerken in de fieldlabs zijn RTL, NPO, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Talpa, Media Perspectives, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam.

We zien je graag aansluiten!