Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten van Media Perspectives

Algemene voorwaarden deelname trainingen en events van Media Perspectives

Aanmelding

Door de aanmelding via Eventrbite voor een van de trainingen of events (zoals Cross Media Cafés) van Media Perspectives geeft u aan een overeenkomst aan te willen gaan met Stichting Media Perspectives, KvK-nummer: 32082831, BTW-nummer NL 8094.82.848.B.01. De aanmelding geeft u het recht, na betaling van de toegangsprijs en na overlegging van het toegangsbewijs, tot toegang tot de training. De details van onze trainingen kunt u vinden op www.mediaperspectives.nl/academy. De details van onze events kunt u vinden via mediaperspectives.nl/agenda. De beschrijving van de training of het event is onder voorbehoud en kan daarvan op onderdelen afwijken.

Betaling

Voor de betaling van de toegangsprijs maakt Media Perspectives gebruik van Eventbrite. De volgende betaalmogelijkheden worden ondersteund: creditcard (Visa, Mastercard en American Express) en IDEAL. Na betaling ontvangt u via Eventbrite een factuur per mail.

Toegangsbewijs

Media Perspectives zal u per e-mail (via Eventbrite) een bevestiging sturen van uw aanmelding. Deze betalingsbevestiging dient tevens als toegangsbewijs tot de training of het event. Het toegangsbewijs is persoonsgebonden – maar het staat u vrij uw toegangsbewijs over te dragen aan iemand anders. Indien u uw toegangsbewijs wenst over te dragen dient u daarover contact te hebben met de organisatie.

Annulering

Indien u uw ticket voor een training wilt annuleren dient u dit schriftelijk te melden via een mail aan academy@mediaperspectives.nl. Bij tijdige schriftelijke annulering krijgt u restitutie van de kosten:

  • uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang: 100% restitutie
  • uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang: 50% restitutie
  • daarna is restitutie niet meer mogelijk, maar u kunt wel een vervanger op uw ticket sturen
  • het kan tot 7 werkdagen duren voordat een restitutie (via Eventbrite) na verwerking op je rekening wordt bijgeschreven

Voor uw ticket voor een Cross Media Café kunt u géén restitutie aanvragen. Wel kunt u uw ticket overdragen aan een collega.

Media Perspectives heeft het recht om de training of het event niet door te laten gaan. U ontvangt uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training bericht van doorgang vanuit onze zijde. In geval van annulering wordt een nieuwe datum voor de training vastgesteld en gecommuniceerd, met behoud van de eerder gemaakte afspraken bij inschrijving, of iedereen krijgt volledige restitutie (indien nodig sturen we, op verzoek, ook een creditnota). Media Perspectives is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de annulering van de training.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd en beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Dit doen we samen met: