Privacy Policy

Dit is de Privacy Verklaring van de stichting Media Perspectives, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te Joop van den Endeplein 1, 1217 WJ Hilversum. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen door uw aanmelding bij het Media Perspectives netwerk.

We verwerken persoonsgegevens van klanten die onze diensten afnemen. Naast onze klanten verwerken wij ook persoonlijke gegevens van leads, prospects, nieuwsbrieflezers, leveranciers, relaties, sollicitanten en uiteraard onze eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen. Afwijkende bepalingen voor deze personen komen verderop aan de orde.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • IP-adres

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om uw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat u een product of dienst hebt afgenomen.
  • Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen.
  • Om u te informeren over (nieuwe edities of wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder heeft afgenomen. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de mail.
  • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.

Wij leggen verder informatie vast (onder andere het gebruikte IP adres) met het oog op het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan anderen voor zover dat noodzakelijk is om u in staat te stellen deel te nemen aan onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gaan uiterst zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Fotografie tijdens events

Op onze evenementen worden foto’s gemaakt die gebruikt worden in de verslaglegging van het event en op social media. Door deel te nemen aan het event gaat u akkoord met het maken van foto’s. Heeft u bezwaar tegen plaatsing van foto(‘s) waar u op staat kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar communicatie@mediaperspectives.nl. 

Cookies

Op de website van het Media Perspectives netwerk maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Media Perspectives, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Events in Business, Podio, Office365, Mailchimp en Eventbrite. Ook met ieder van onze trainers sluiten we verwerkersovereenkomsten om de gegevens van onze deelnemers te beschermen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, mail dan naar info@mediaperspectives.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw gegevens voor het ontvangen onze nieuwsbrieven altijd inzien, veranderen en verwijderen via de linkjes in de footer van onze mailings. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@mediaperspectives.nl

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@mediaperspectives.nl

 

Dit doen we samen met: