Privacy- en cookieverklaring

Dit is de Privacy- en cookieverklaring van Stichting Media Perspectives, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te Media Park, Gateway C, Koos Postemalaan 2, 1217 ZC Hilversum. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen.

Over Media Perspectives

Media Perspectives heeft als doel: het behouden en uitbreiden van een innovatieve, aantrekkelijke, sterke, nationaal en internationaal georiënteerde media-industrie in Nederland. Dit doen wij onder andere door:

 • Het stimuleren/aanjagen van samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden;
 • Het organiseren van bijeenkomsten gericht op het delen en verspreiden van relevante kennis en ervaringen;
 • Het vergaren van kennis en het (laten) uitvoeren van relevant onderzoek;
 • Het ontwikkelen (doen) financieren en (laten) uitvoeren van projecten die de sector versterken;
 • Het stimuleren en organiseren van samenwerkings-, onderzoeks- en kennisactiviteiten gericht op de ontwikkeling van “human capital” in de mediasector;
 • Het fungeren als “matchmaker” voor de beantwoording van vragen uit het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt.

Naast persoonsgegevens van klanten die onze diensten afnemen, verwerken we ook persoonlijke gegevens van leads, nieuwsbriefabonnees, leveranciers, relaties, sollicitanten en uiteraard onze eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan, ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen. Afwijkende bepalingen voor deze personen komen verderop aan de orde.

1) Aankoop ticket

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken als je een ticket voor onze activiteiten koopt via Eventbrite of betaling op factuur. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn afhankelijk van het soort product of dienst dat is afgenomen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Mobiele nummer
 • Adres- en betaalgegevens (bij betaalde activiteiten)

2) Foto en video tijdens activiteiten

Tijdens onze activiteiten worden foto’s en video’s gemaakt die gebruikt worden in de verslaglegging van het event en op sociale media. Door deel te nemen aan het event ga je akkoord met het maken van foto’s en video’s. Heb je bezwaar tegen het nemen en/of plaatsen van foto’s en video’s waar je op staat, dan kun je dit kenbaar maken door te mailen naar communicatie@mediaperspectives.nl.

3) Gebruik van cookies op de website

Stichting Media Perspectives plaatst cookies bij de gebruikers van de website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen in de browser of op de harde schrijf van je toestel. We plaatsen geen functionele cookies en tracking cookies. Wel plaatsen we analytische cookies waarmee het websitebezoek wordt gemonitord en geanalyseerd.

Analytische cookies
Met deze cookies kan Stichting Media Perspectives zien hoe de website gebruikt wordt. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen we de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Doordat deze gegevens geanonimiseerd worden verwerkt, zijn deze niet naar een individu of apparaat te herleiden en hoef je hiervoor geen toestemming te geven. Het gaat hierbij om de volgende cookies:

 • Naam cookie: -ga / -gid / – gat
 • Doel: met deze cookies van Google Analytics meten we hoe de website wordt gebruikt en waar vandaan bezoekers op de website zijn gekomen.
 • Opslagperiode: -ga 2 jaar / -gid Sessie / -gat Sessie
 • Verwerker: Google Analytics

Stichting Media Perspectives heeft aan Google Analytics gevraagd om bovenstaande gegevens van de website bij te houden. Stichting Media Perspectives kan niet zien wie (welk apparaat) de website bezoekt. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en laten Google niet het volledige IP-adres verwerken. Stichting Media Perspectives maakt geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics.

4) Activiteiten met selectieprocedure en vacatures

Tijdens de selectie van nieuw personeel of geschikte kandidaten voor bepaalde programma’s verzamelen we persoonsgegevens. Het gaat dan om NAW-gegevens, persoonlijke gegevens, voor communicatie benodigde gegevens, loopbaangegevens en opleidingsgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor toestemming is gegeven.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leidinggeven aan de werving- en selectieactiviteiten binnen Stichting Media Perspectives of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. Uiterlijk vier weken na de selectieprocedure verwijderen we de gegevens.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van je inschrijving en/of betaling nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Zodat we je kunnen informeren over (nieuwe edities of wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.

We verstrekken uw gegevens alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om je in staat te stellen deel te nemen aan onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gaan uiterst zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Stichting Media Perspectives maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens ons, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Events in Business, Podio, Office365, Mailchimp, Eventbrite en Accon avm. Ook met alle contractpartners zoals trainers, sluiten we verwerkersovereenkomsten om de gegevens van onze deelnemers te beschermen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, mail dan naar communicatie@mediaperspectives.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien. Wanneer deze onjuist zijn, kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht en het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je je gegevens bij Media Perspectives laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Stichting Media Perspectives en er geen wettelijke bewaarverplichting geldt.

De gegevens voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven kun je altijd inzien, veranderen en verwijderen via de linkjes in de footer van onze mailings.

Beveiligingsmaatregelen

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Stichting Media Perspectives behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Indien Stichting Media Perspectives een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.

Vragen

Voor vragen over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u een e-mail sturen naar communicatie@mediaperspectives.nl

Hilversum, 1 juli 2020

Onze partners