25 juni 2018
immersive media XR-lab Content

XR lab: ‘Alles leren over nieuwe media-technologieën’

Laatste update: 10 okt '18 - 14:14

In het XR-lab, een publiek private samenwerking, werken wij samen met onderwijs, bedrijven en overheidsinstellingen aan manieren om het beroepsonderwijs sneller en beter te laten inspelen op de veranderende AV/ICT-markt. Het XR-lab wordt aangestuurd door ROC van Amsterdam, Mbo College Hilversum, in nauwe samenwerking met het Mediacollege Amsterdam en Media Perspectives.

Zoals in het artikel over het XR-lab in de Gooi en Eembode mooi wordt omschreven: ‘Ontwikkelingen gaan soms sneller dan het onderwijs kan bijbenen. Heb je een nieuw vak bedacht om een nieuwe techniek te leren, is er alweer een nieuwe technologie…’

Vanuit drie ‘lijnen’zijn bovenstaande organisaties druk bezig om de belangrijkste crossmediale ontwikkelingen te laten landen in het onderwijs. Het gaat om het nieuwe maken, het nieuwe kijken en het nieuwe leren. Media Perspectives is verantwoordelijk voor de lijn ‘het nieuwe leren’. Hierbij ligt voornamelijk de focus op het professionaliseren van docenten binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Middels professionaliseringstrajecten bestaande uit workshops, masterclasses, coaching en docent-on-the-job trajecten faciliteren wij docenten in het up-to-date houden van hun kennis en vaardigheden.

Het project zit in de opstartfase. Maar er zijn al masterclasses te volgen. Dat zijn kennissessies over de nieuwste ontwikkelingen op media- en ict- gebied voor
studenten, docenten en het werkveld. Bekijk de website van XR-lab voor meer informatie.