23 oktober 2017
immersive media nieuws Content

Groot project voor de ontwikkeling van avatars in Tilburg

Laatste update: 18 mei '18 - 14:14

Tilburg University begint samen met dertien partners aan een project ter waarde van 7 miljoen euro voor de ontwikkeling van avatars, die worden ingezet voor trainingen in de gezondheidszorg.

Het project VIBE (Virtual Humans in the Brabant Economy) is het eerste project van Mind Labs, het initiatief rondom interactieve technologieën en menselijk gedrag in de Spoorzone in Tilburg. De Europese Unie, OP Zuid, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord Brabant en de gemeente Tilburg financieren het project.

Virtuele figuren of avatars communiceren in virtual reality omgevingen via spraak, gelaatsuitdrukkingen, en handelingen met hun menselijke gebruikers. Vooral in de gezondheidszorg zijn verschillende toepassingen denkbaar. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het trainen van verplegend personeel, of bij het verduidelijken van patiëntenvoorlichting.

Prof. Max Louwerse, hoogleraar Cognitieve Psychologie en Kunstmatige Intelligentie en initiatiefnemer van het project:

“Kennis op het gebied van virtual reality is steeds meer gedistribueerd over kennisinstellingen en bedrijven. Wat VIBE bijzonder maakt is niet alleen dat we virtuele interactieve avatars ontwikkelen, maar bovendien dat het project een stimulans geeft om gedistribueerd talent bij verschillende partners te combineren in een ambitieus project. VIBE past daarmee precies binnen het idee achter Mind Labs: de samenwerking tussen Tilburg University, Fontys, en ROC Tilburg, het bedrijfsleven en de gemeente en provincie.”

VIBE combineert cognitieve wetenschap, kunstmatige intelligentie, data en computerwetenschap binnen het domein van de gezondheidszorg. ‘Living health labs’ zullen opgezet worden op het gebied van verloskunde, oncologie en operatiekamers.

Het project VIBE gaat in januari 2018 van start. Naast Tilburg University (penvoerder) zijn betrokken: kennisinstellingen (NHTV Breda, Fontys, ROC Tilburg), ziekenhuizen (Amphia, Maxima Medisch Centrum en Spaarne Gasthuis), het bedrijfsleven (BlueTea, IC3D Media, Indicia, Noldus, Samure, Visionair3D), en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.

Bekijk hier de website van Mind Labs