19 juni 2018
Interview Business

Onderzoek: samenwerking mediabedrijven en startups blijft uitdaging

AMSTERDAM – MatchMaking Days bij Vondel CS.
Laatste update: 19 jun '18 - 9:09

Samenwerking tussen mediabedrijven en startups zijn waardevol voor media-industrie, maar er zijn daarin wel nog flink wat hordes te nemen. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Nurya Doorenbos, student Media & Business van Erasmus Universiteit. De voorbije maanden heeft Nurya zich, samen met Bert Kok en Rick van Dijk van MediaMatters, verdiept in samenwerkingen tussen mediabedrijven en startups. Wat gaat er goed en waar valt nog winst te behalen?

Nederlandse mediabedrijven zoeken naar innovatieve oplossingen voor hun uitdagingen en samenwerking met startups kan daarbij helpen. “Het realiseren van succesvolle samenwerkingen blijkt echter nogal een uitdaging. Ik heb mij daarom gefocust op de implementatie van samenwerkingen tussen startups en mediabedrijven om te kijken waar het precies mis gaat of welke problemen zich voordoen”, licht Nurya toe.

“Ik heb voor dit onderwerp gekozen, omdat ik het een interessant gegeven vind dat de traditionelere mediawereld de snel groeiende startup community omarmt en ik graag wil bijdragen om deze ontwikkeling te bevorderen. In plaats van startups te beschouwen als concurrent of gevaar voor bestaande businessmodellen worden startups steeds vaker als een bron van innovatie gezien. Om samenwerkingen tussen mediabedrijven en startups nog meer te stimuleren, hoop ik met mijn onderzoek meer kennis en inzicht te krijgen in deze innovatiestrategie.”

Problemen in samenwerking startups en mediabedrijven

Mediabedrijven erkennen het potentieel van samenwerkingen met startups, maar er doen zich verschillende problemen voor om deze samenwerkingen daadwerkelijk te realiseren. Nurya: “Zo is er in sommige gevallen te weinig organisatorische steun en is er behoefte aan personeel dat zich focust op projecten met start-ups. Daarnaast worden samenwerkingen met startups vaak opgehouden door de dagelijkse workload. Startups daarentegen missen vaak de communicatieve vaardigheden om verwachtingen te managen. Ook focussen ze zich in sommige gevallen eerder op de oplossing die ze bieden in plaats van eerst naar de problemen te kijken waarmee mediabedrijven kampen.”

Welk advies zou Nurya na haar onderzoek willen geven aan de media-industrie? “Aan mediabedrijven zou ik aanbevelen om een strategie te ontwikkelen om samenwerkingen met startups planmatig aan te pakken. Ook is er volgens mij behoefte aan personeel dat zich focust op startup-projecten.”

Voor startups heeft de afstudeerster een ander advies: “Startups zou ik aanbevelen om niet meteen op de grote mediabedrijven te jagen, maar bij kleinere partijen te beginnen en op deze manier meer geloofwaardigheid op te bouwen. Daarnaast is duidelijke communicatie echt een must om verwachtingen te managen. Tot slot zou ik ze ook aanraden om zich te verdiepen in de mediawereld en meer kennis te vergaren over de problemen waarmee mediabedrijven worstelen.”

Wat Nurya daarnaast is opgevallen tijdens haar onderzoek, is dat de afstand tussen het probleem van een mediabedrijf en een oplossing vaak nog groot is. “De innovatieve oplossingen van startups sluiten niet altijd direct aan op de problemen van mediabedrijven. Toch is het zeker mogelijk om dit gat te overbruggen met de nodige inspanning van beide partijen.”

Afstudeeronderzoek nuttig voor student én bedrijfsleven

Het is niet vanzelfsprekend dat studenten van een universiteit hun afstudeeronderzoek doen in samenwerking met een bedrijf. De Erasmus Universiteit hecht er echter grote waarde aan dat onderzoek en praktijk dichterbij elkaar komen en in samenwerking met Media Perspectives en MediaMatters zijn een aantal verbindingen gelegd tussen studenten en bedrijfsvraagstukken. Nurya zag haar kans schoon om op deze manier haar onderzoek nauw te laten aansluiten met de praktijk en bij te dragen aan het bedrijfsleven. “Daarnaast zag ik het als een leerrijke ervaring om samen te werken met Bert en Rick, de founders van het MediaMatters programma, omdat zij over de kennis en ervaring beschikken wat betreft samenwerkingen tussen startups en mediabedrijven. Hun begeleiding heeft mij dan ook erg geholpen tijdens mijn afstudeerproject.”