4 januari 2019
call Data

Ruim vijf miljoen beschikbaar voor call Cybersecurity

Cyber security
Laatste update: 4 jan '19 - 15:15

Je hebt nog tot 24 januari om een voorstel in te dienen voor de cybersecurity call. Deze call van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) biedt de mogelijkheid om binnen één project fundamenteel en praktijkgericht cybersecurity onderzoek uit te voeren. Ook onderzoekers uit de creatieve industrie kunnen projectvoorstellen indienen.

Met deze call wilt NWO tegemoetkomen aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. Voor de aanvraag wordt een consortium gevormd, waarin tenminste een erkende kennisinstelling en tenminste een niet academische private co-financier participeert.

Waarvoor

De agenda vormt een stimulans voor multidisciplinaire samenwerking, van bijvoorbeeld computerwetenschappen, techniek, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, maar ook monodisciplinaire projectvoorstellen kunnen worden gefinancierd met dit instrument.

Het is mogelijk binnen een project meer praktijkgericht onderzoek uit te voeren in samenwerking met een onderzoeker aan een hogeschool. Projectvoorstellen dienen een wezenlijke bijdrage te leveren aan (één of meerdere van) de vijf pijlers van de NCSRA III:

  • Design
  • Defence
  • Attacks
  • Governance
  • Privacy

Deadline

De deadline voor het indienen van (verplichte) vooraanmeldingen is 24 januari 2019, om 14:00 uur CE(S)T. Ook is er een deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen. Deze deadline is 16 april 2019, om 14:00 uur CE(S)T. Meer informatie over de call vind je hier op de website van NWO.