21 september 2018

Call Big Data & Health

Laatste update: 21 sep '18 - 14:14

Doe jij (met je bedrijf) iets op het gebied van Big Data & Health of ben je van plan dat te gaan doen? Je kunt nu financiering aanvragen voor onderzoek naar de mogelijkheden van big data, mits het betrekking heeft op de opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Participatie van eindgebruikers (burgers, patiënten en / of (zorg)professionals) is daarbij wel een voorwaarde.

NWO, ZonMw, de Hartstichting, de Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), ICT en Creatieve Industrie en het ministerie van VWS en het Netherlands eScience Center hebben het initiatief genomen om samen een publiek-privaat onderzoeksprogramma te ontwikkelen op het gebied van big data en gezondheid.

De deadline voor de vooraanmeldingen staat op 1 oktober, 14.00. Voor de uitgewerkte aanvragen is dit 8 januari 2019, 14.00.

Meer informatie over deze call is beschikbaar op de website van NWO.