23 november 2022
Deloitte journalistiek nieuws Business Content

Deloitte-rapport: vertrouwen en tech bepalend voor de toekomst van nieuws

Laatste update: 24 nov '22 - 16:16

De ontwikkelingen in media gaan snel en dat geldt ook voor het nieuws. Het maken van toekomstscenario’s is daarom niet makkelijk. Volgens het Deloitte-rapport ‘The Future of News‘ gaan twee factoren de komende jaren een bepalende rol spelen. Dat is aan de ene kant de rol van grote techplatformen en aan de andere kant het vertrouwen tussen nieuwsconsumenten en journalisten. Die twee elementen gaan volgens Deloitte de toekomst van nieuws vormgeven.

Het rapport werd op 22 november gepresenteerd in Beeld en Geluid in Hilversum. Jan-Piet Nelissen van Deloitte gaf uitleg over de vier toekomstscenario’s uit de studie. In het meest gunstige scenario ‘News Utopia’ is er in 2030 sprake van een groot vertrouwen tussen publiek en journalistiek en is er een breed spectrum aan nieuwskanalen. In het minst gunstige ‘Ignorance is Bliss’, is dat vertrouwen laag en zijn er veel mensen die het nieuws mijden.

Nieuwssector

Deloitte voerde voor dit rapport gesprekken met 30 betrokkenen en experts uit de Nederlandse nieuwssector. Daaruit kwam naar voren dat de sector veel kan doen om de waarde van nieuws te versterken en de donkerste scenario’s te vermijden. Deloitte ziet zes initiatieven die daarbij kunnen helpen, legde Maaike van Velzen uit. Transparantie is er daar een van. De oorsprong van nieuws en de bronnen zouden beter zichtbaar moeten zijn voor consumenten. Die zouden ook meer invloed moet kunnen uitoefenen op de algoritmes die bepalen welk nieuws ze te zien krijgen.

Innovatieagenda

Volgens Arno Otto van Talpa Network en een van de trekkers van de Industrietafel, sluit het rapport van Deloitte goed aan op de gezamenlijke innovatieagenda die de mediasector onlangs heeft gepresenteerd. Daarin is een belangrijke plek ingeruimd voor het versterken van het vertrouwen in de journalistiek en het blijven aansluiten bij verschillende doelgroepen. Otto ziet daarom aanknopingspunten met het rapport.

Peter Smet van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek zei dat zijn fonds de afgelopen jaren in een aantal projecten heeft geïnvesteerd die de punten in het Deloitte-rapport adresseren. Hij noemde onder meer DROG, dat strijdt tegen desinformatie, en De Correspondent, als voorbeeld van een breder spectrum van nieuwskanalen.

Bekijk hieronder de video van de presentatie van het rapport