Business

Stadsfonds Hilversum Media Park

Hilversumse ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties hebben een aantal jaar geleden samen met de gemeente besloten om een deel van de onroerendezaakbelasting (OZB) van bedrijfspanden te storten in een fonds, het Stadsfonds Hilversum. Het gaat om een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro per jaar voor heel Hilversum.

Het doel van het Stadsfonds is om een bijdrage te leveren aan het economische en culturele klimaat in Hilversum; verbinding en samenwerking tot stand brengen; Hilversum op de kaart zetten als een attractieve stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Hierbij worden vooral de economische activiteiten gestimuleerd. 

Stadsfonds Hilversum - Media Park

Trekkingsgebied Media Park

Stadfonds Hilversum heeft de stad opgedeeld in een aantal trekkingsgebieden. Het Media Park is, tezamen met de gebouwen van KPN en AVROTROS ten noorden van het Media Park, een van die trekkingsgebieden. We noemen dit het fondsgebied Media Park. Jaarlijks is er van het totaalbedrag ongeveer 75.000 euro (excl. BTW) beschikbaar voor projecten op en rond het Media Park.

Media Perspectives coördineert in 2020 de indiening, beoordeling en toekenning rondom projecten op en rond het Media Park. De beoordeling van de aanvragen is in handen van een commissie die bestaat uit:

Focus

Als focus voor het fondsgebied Media Park worden voor 2020 ‘leefbaarheid’ en ‘duurzaamheid’ gekozen. Inspiratie daarvoor zijn o.a. de campusgebieden van Apple en Google, waar een deel van de commissieleden op bezoek is geweest, met als inspiratie-elementen bijvoorbeeld:

Het mooie is dat het Media Park en het gebied er omheen al veel van deze waarden in zich hebben, maar met goede ideeën kan de aanwezige kwaliteit beter benut worden, en opengesteld worden. De commissie wil hier in 2020 ideeën voor ophalen.

‘Bank van kans’

De commissie wil slagvaardig zijn, en meer zijn dan alleen een beoordelingscommissie, ze wil ook een bron van contacten zijn. Ze ziet zichzelf als een ‘bank van kans’, een mogelijkheid om ideeën in te dienen, en die niet alleen met geld, maar ook met contacten en invloed te ondersteunen.

Er komen vier beoordelingsmomenten per jaar. Twee van die momenten zullen ‘stil’ zijn, en twee zullen gecombineerd worden met een pitch- en contactmoment. Tijdens dat pitch- en contactmoment zullen indieners in contact kunnen komen met anderen met ideeën en eerdere projectvoorstellen die al dan niet budget toegekend hebben gekregen.

De planning is:

Er is geen limiet of ondergrens gesteld aan het aantal goed te keuren projectvoorstellen. Wel is besloten dat gekeken zal worden naar de cofinanciering, maar dat deze zowel ‘in cash’ als ‘in kind’ mag plaatsvinden. Dit om niet alleen bedrijven, maar ook individuen de mogelijkheid te geven om projecten van de grond te krijgen met eigen inzet en eigenaarschap. Belangrijk is ook dat aanvragen niet de kernactiviteiten van een organisatie mogen betreffen, de reguliere bedrijfsvoering wordt niet ondersteund.

Informatie en indienen

Neem contact op via ons e-mailadres stadsfonds@mediaperspectives.nl, dan bespreken we je idee en kunnen we een eerste indicatie geven. De indiening zelf zal verlopen via de site van het Stadsfonds, waar de back-end hiervoor is ingericht, via https://www.stadsfondshilversum.nl/aanvraagformulier/ Als je bij de indiening het fondsgebied Media Park selecteert, dan komt je aanvraag automatisch bij ons terecht.

De werkwijze kan nog veranderen, we zullen de eerste maanden vast tegen dingen aanlopen waar we niet direct een antwoord op hebben, maar neem contact op, en stel je vraag!

Meer over Stadsfonds Hilversum Media Park

Het team

Frank Visser

Mogelijk ook interessant voor jou