Campus

Stuurgroep Campusontwikkeling

In 2022 is de Stuurgroep Campusontwikkeling opgericht met als deelnemende organisaties: MBO College Hilversum, Ster, RTL, NEP, Beeld en Geluid, Mediapark Management en gemeente Hilversum. De stuurgroep ziet toe op de ontwikkeling van het Media Park naar een bruisende campus.

Vanuit verschillende mediabedrijven op het Media Park kwam de laatste jaren de vraag om meer te gaan werken aan Campusvorming. Aanleidingen hiervoor was bijvoorbeeld de beperkte aantrekkelijkheid van het park bij het werven van nieuw talent, de behoefte aan een betere functie als ontmoetingsplaats voor innovatie, de kwaliteit van de buitenruimte en het gebrek aan aantrekkelijke evenementen.

Samen met Media Park Enterprise, neemt Media Perspectives nu het voortouw in het creëren en opbouwen van een bruisende campus.

Stuurgroep

Dit doen we samen met een aantal bedrijven en media organisaties, die meedenken over de gemeenschappelijke aanpak van dit project. De Stuurgroep Campusontwikkeling richt zich op de businesscase, de organisatie en de financiering van de ontwikkeling van de campus. Media Perspectives voert het secretariaat van de stuurgroep en treedt op als kwartiermaker voor de eerste reeks van activiteiten.

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Iedere zes weken komt de stuurgroep bij elkaar en heeft overleg over de voortgang van alle lopende projecten rondom Campusontwikkeling. Hoog op de agenda staat een verkennende studiereis naar Media City Bergen in Noorwegen, waar ze met succes een bloeiende campus hebben ontwikkeld.

Contact

Wil je meer weten over de stuurgroep of over de campusontwikkeling? Neem contact op met Ton van Mil via ton.vanmil@mediaperspectives.nl

Het team

Ton van Mil
Merel Becht

Mogelijk ook interessant voor jou