Campus

Initiatiefgroep Campusontwikkeling

In 2022 is de Initiatiefgroep Campusontwikkeling opgericht met als deelnemende organisaties: MBO College Hilversum, Ster, Beeld & Geluid, RTL, NPO, NEP, Mediapark Management, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, gemeente Hilversum en Media Perspectives. De initiatiefgroep stimuleert de ontwikkeling van het Media Park naar een bruisende campus.

Vanuit verschillende mediabedrijven op het Media Park kwam de laatste jaren de vraag om meer te gaan werken aan Campusvorming. Aanleidingen hiervoor waren bijvoorbeeld de beperkte aantrekkelijkheid van het park bij het werven van nieuw talent, de behoefte aan een betere functie als ontmoetingsplaats voor innovatie, de kwaliteit van de buitenruimte en het gebrek aan gezamenlijke evenementen.

Samen met Media Park, neemt Media Perspectives nu het voortouw in het creëren en opbouwen van een bruisende campus.

Initiatiefgroep

Dit doen we samen met een aantal bedrijven en media organisaties, die meedenken over de gemeenschappelijke aanpak van dit project. De Initiatiefgroep Campusontwikkeling richt zich op de businesscase, de organisatie en de financiering van de ontwikkeling van de campus. Media Perspectives voert het secretariaat van de initiatiefgroep en treedt op als kwartiermaker voor de eerste reeks van activiteiten.

De initiatiefgroep bestaat uit de volgende leden:

Iedere zes weken komt de initiatiefgroep bij elkaar en heeft overleg over de voortgang van alle lopende projecten rondom Campusontwikkeling.

Contact

Wil je meer weten over de initiatiefgroep of over de campusontwikkeling? Neem contact op met Ton van Mil via ton.vanmil@mediaperspectives.nl

Het team

Merel Becht

Mogelijk ook interessant voor jou