Campus

Metaverse Werkplaats

Samen met zes creatieve mbo-vakscholen is Media Perspectives de Metaverse Werkplaats gestart. De werkplaats komt op het Media Park en wordt dé plek waar studenten, docenten en medewerkers van mediabedrijven opgeleid worden voor de volgende evolutie van het internet: web3 en de metaverse.

Metaverse Werkplaats

In de Metaverse Werkplaats worden nieuwe immersieve toepassingen ontwikkeld, die toegepast kunnen worden in verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, stedelijke ontwikkeling, onderwijs en uiteraard de media.

Het wordt een creatieve broedplaats waar studenten, samen met docenten en medewerkers van mediaorganisaties, gaan experimenteren met nieuwe technologieën. Zes vakscholen hebben besloten de handen ineen te slaan en samen het talent van de toekomst te gaan opleiden.

Het consortium bestaat uit:

  • Mediacollege Amsterdam
  • Grafisch Lyceum Utrecht
  • Grafisch Lyceum Rotterdam
  • Cibap
  • SintLucas
  • Nimeto
  • Media Perspectives

Opleiden in het hart van de creatieve industrie

Uniek is dat de zes consortiumpartners hebben gekozen voor opleiden op de plek waar ook het werk is, oftewel midden in de creatieve industrie op het Media Park. De opgedane kennis zullen de consortiumpartners gebruiken om een landelijk dekkende opleidingsfaciliteit voor studenten en werkenden te creëren.

Rufus Baas, oprichter en programmamanager van het XR Lab op het Media Park, is aangesteld als kwartiermaker. Hij zal met steun van onder andere CLICKNL, de gemeente Hilversum en de Utrecht Talent Alliantie, de consortiumpartners en de industrie, de uitbouw van de werkplaats vormgeven.

De Metaverse Werkplaats is gefinancierd met de SLIM-regeling van het Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en partner van de Utrecht Creative Community.

Contact

Heb je vragen of wil je meewerken? Neem dan contact op met Ton van Mil: ton.vanmil@mediaperspectives.nl

Meer over Metaverse Werkplaats

Het team

Mogelijk ook interessant voor jou