8 maart 2023
innovatieagenda datakluis Data Tech

Staatssecretaris Van Huffelen spreekt met initiatiefnemers Stichting Nederlandse Datakluis

Laatste update: 19 mrt '23 - 12:12

Op uitnodiging van de gemeente en de NPO heeft Staatssecretaris Van Huffelen gisterenmiddag uitgebreid gesproken met de initiatiefnemers van Stichting Nederlandse Datakluis. De stichting wil voor burgers een persoonlijke datakluis ontwikkelen met als doel om hen zelf de regie te laten voeren op de digitale informatie die van hen wordt opgeslagen. Op dit moment wordt door de stichting onderzocht hoe een dergelijke datakluis eruit zou kunnen zien.

Mensen die gebruikmaken van digitale platforms laten nu vaak ongemerkt en ongewild veel informatie over zichzelf achter die door verschillende partijen benut en gedeeld wordt. De persoonlijke datakluis moet een nutsvoorziening worden die het belang van het individu voorop zet. Een neutrale data infrastructuur zonder winst oogmerk die het maatschappelijke en commerciële belang in balans houdt en zorgt dat individuen echt controle krijgen over hun eigen data. Die data is daardoor makkelijk mee te nemen van de ene naar de andere online dienst. Daarnaast wordt onderzocht hoe de datakluis toegepast kan worden door maatschappelijke organisaties en bedrijven, onder andere vanuit de gezondheidszorg is er belangstelling getoond.

Agenda Waardengedreven Digitaliseren kabinet

Het initiatief sluit aan op bij de ambities van het kabinet voor de waardengedreven digitale transitie van Nederland. Hierin staat onder andere: “Onder invloed van de digitalisering is het belang van persoonlijke gegevens toegenomen en hebben burgers daar tegelijkertijd nauwelijks grip op. De informatiepositie van mensen is daardoor verzwakt. Een cruciaal onderdeel van het fundament van onze digitale wereld is autonoom kunnen zijn en zelf kunnen beschikken over eigen data en identiteit. Elke burger moet zijn eigen gegevens bij de overheid en bedrijven zoveel mogelijk kunnen inzien, corrigeren en hergebruiken. Bovendien moet je zelf kunnen bepalen met wie je deze gegevens deelt zonder dat er iemand over je schouders mee kijkt”, aldus het kabinet.

Arno Otto, bestuurslid Stichting Nederlandse Datakluis: “Naast het opzetten van een datanutsvoorziening zal er een proeftuin worden gestart waarin een breed scala aan bedrijven en instellingen de mogelijkheid krijgt om te testen. Er is vooral aandacht in dit onderzoek naar toegang, beveiliging, praktisch gebruik, beheer en informeren. Samen met de overheid zullen wij in staat zijn veel sneller te kunnen acteren.”

Karin Walters, wethouder Media en Arno Scheepers, wethouder Economie, waren namens de gemeente aanwezig. Het initiatief van de Stichting Nederlandse Datakluis komt voort uit de nationale innovatieagenda van de media-industrie. Het sluit goed aan bij de actuele vraagstukken en de zorgen die mensen hebben over hun gegevens. Voor de gemeente is het beschermen van gegevens van inwoners belangrijk en hen zelf de regie geven over hun data is een waardevolle ontwikkeling. Beide wethouders waren blij met het bezoek van staatssecretaris Van Huffelen aan Hilversum en kijken uit naar een samenwerking.

Stichting Nederlandse Datakluis

De Stichting Nederlandse Datakluis heeft het initiatief in eerste instantie voor de media uitgewerkt en is een initiatief van NPO, RTL, Talpa Network, DPG Media en Mediahuis. Voor de uitwerking hiervan is door partijen een aanvraag gedaan bij het Nationaal Groeifonds. Martijn van Dam, ex RvB NPO, en Arno Otto, CTO Talpa Network, vormen samen het gezicht van de Stichting.