17 februari 2015
Business

Diensten ontwikkelen zodat dementerenden langer thuis kunnen blijven wonen

Donderdag 12 februari heeft in Bussum op het regiokantoor de kickoff ‘Thuis wonen met dementie’ plaatsgevonden. Onder de 40 deelnemers waren regionale zorginstellingen, dienstverleners, internetbureaus, gamingbedrijven en mediabedrijven.  Er is op creatieve wijze verkend wat er nodig is om met innovatieve en langdurige oplossingen dementerenden in staat te stellen langer thuis te blijven wonen. Zowel voor mensen met beginnende en gevorderde dementie, mantelzorgers én de professionele zorgdienstverlener zijn vernieuwende oplossingen nodig om dit werkelijkheid te maken. De regio Gooi en Vechtstreek wil hier in ieder geval mee aan de slag!

IMMovator heeft in samenwerking met iZovator (innovatie in de zorgeconomie), TNO (onafhankelijke onderzoeksorganisatie) en zorginstellingen Inovum, Amaris en Hilverzorg het project ‘Thuis wonen met dementie’ geïnitieerd. Hoofddoel is om met alle deelnemers de plannen te gaan uitwerken en uiteindelijk (gezamenlijk) te realiseren. Zo brengen iMMovator en iZovator deelnemers in contact met mogelijke partners, launching customers en maken hen wegwijs in financieringsmogelijkheden. TNO brengt ondersteunende expertise in die zij in andere projecten hebben opgedaan over innovatieve technologie, vernieuwende businessmodellen en de wijze waarop crosssectorale innovatie succesvol werkt.

De challenge: thuis wonen met dementie

Na de aftrap door Freek van ’t Ooster (iMMovator) schetsten bestuurders en zorgverleners van Amaris, Inovum en Hilverzorg wat het betekent om zorg voor dementerenden te leveren. Nu vindt dat nog vaak binnen de instellingen plaats, maar verwacht wordt dat dit steeds meer en langer in de thuissituatie gaat plaatsvinden. Het belang van partners en mantelzorgers is daarin enorm. De uitdaging is om diensten te ontwikkelen die langer thuis wonen met dementie beter mogelijk maken. Veiliger, socialer en met oog voor de kwaliteit van leven. Zeker voor een groep mensen voor wie alledaagse technologie verre van alledaags is.

Freek van ’t Ooster: Kick-off thuiswonen met dementie from iMMovator

TNO (Ronald Mooij) geeft een overzichtspresentatie van de kennis die TNO op dit gebied heeft ontwikkelt en projecten waarbij TNO is betrokken. Speciaal voor dit traject heeft iMMovator een overeenkomst met TNO gesloten dat die opgebouwde kennis beschikbaar wordt gemaakt voor de deelnemers.

Ronald Mooij (TNO) over thuis wonen met dementie from iMMovator

Samen diensten ontwikkelen

Daarna gaan de deelnemers met elkaar aan de slag om te verkennen hoe ze zelf kunnen samenwerken om tot oplossingen te komen. De interactieve sessie levert een eerste reeks suggesties op waar deelnemers komend half jaar verder aan willen werken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Omgevingen die mensen laten ervaren wat het betekent om dementie te hebben of om voor iemand te zorgen die dementeert. Projecten als Alzheimer Experience en Into d’mentia hebben hierin al mooie resultaten geboekt.
  • Digitale interactie door middel van bijv het televisiescherm als relatief vertrouwd medium. Bijvoorbeeld een online programma dat, in geanimeerde vormen, informatie aan de vroeg dementerende (en mantelzorgers) geeft. Met sensortelevisies en spelcomputers kunnen activiteiten nagespeeld worden waardoor dementerenden hun brein en lichaam kunnen trainen. ‘Actief zijn houdt niet alleen ons lichaam fit, maar houdt ook onze hersenen in goede conditie.’ (Mens en gezondheid, 2015, bewegen de motor voor een gezond brein)  Voor tablets, laptops en andere computersystemen zijn er diverse applicaties ontworpen en het aantal zal stijgen.
  • Diensten die inhaken op de belevingswereld van de dementerenden, zoals een rondje fietsen op de hometrainer door het Bussum van vervlogen jaren. Geholpen met oude beelden vanuit het archief van Beeld en Geluid
  • Oplossingen waarin sensoren slim worden toegepast in huis om te detecteren of zich wellicht een vreemde situatie voordoet. Van dwaaldetectie tot slimme toepassingen uit de wereld van domotica, iBeacons, camera’s en koppeling daarvan naar alarmeringsdiensten.
  • Demonstraties en deelname via de Alzheimer Cafés voor mantelzorgers en anderen geïnteresseerden. Dienstenontwikkelaars zoeken zo contact met ervaren mantelzorgers en/of professionals zodat ze heel gericht hun diensten kunnen bouwen en uitproberen.

Vervolgtraject

De zorginstellingen Inovum, Amaris en Hilverzorg blijken meer dan bereid om actief mee te werken aan het uitproberen en beproeven van mogelijke diensten. Komend half jaar wordt dit uitgewerkt om een reeks van proefprojecten mogelijk te maken en zo regio Gooi en Vechtstreek tot een soort Living Lab te maken voor diensten rond Langer thuiswonen met Dementie. TNO, iMMovator en iZovator zullen de deelnemers ondersteunen waar mogelijk.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan het vervolgtraject van het project rondom thuis wonen met dementie? Neem hierover contact op met Freek van ’t Ooster.

Alle foto’s van de kick-off Thuis wonen met dementie zijn te vinden op Flickr (gemaakt door Semih Gürbüz).