29 juni 2014
Business Data

Einde groei tablet bezitters

Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal tabletbezitters. Vorig jaar groeide de tabletmarkt nog met zo’n 10% (dec. 2013 vs. juni 2013), inmiddels is met 7,4 miljoen tabletbezitters (56%) deze markt aan het stabiliseren. Onder de ouderen (65+) neemt het tabletbezit nog wel toe en bezit meer dan de helft (52%) van deze groep inmiddels een tablet. Het aantal bezoeken en posts op de traditionele social media (Facebook, Twitter of Linkedin) blijft stabiel en Instagram en Snapchat zijn met name populair onder de jongeren.

Ruim een derde van de Nederlanders maakt gebruik van Video on Demand diensten (31%) en eveneens een derde maakt gebruik van muziek streaming diensten (33%)Nieuwe meting Trends in Digitale Media & Entertainment. Dit blijkt uit resultaten van het onderzoek ‘GfK Trends in Digitale Media & Entertainment’ die vandaag bekend worden gemaakt. Dit onderzoek verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten en digitale media.

Smartphones

Het aantal mensen dat een smartphone bezit is ook stabiel gebleven ten opzichte van eind 2013. Ruim 9 miljoen Nederlanders (70%) is op dit moment in het bezit van een smartphone.

 Social Media

De traditionele social media als Facebook, Twitter en LinkedIn blijven qua aantal bezoeken en posts stabiel. Instagram en Snapchat zijn met name populair onder de jongeren. In totaal heeft 12% van de Nederlanders een actief account op Instagram en 6% een actief account op Snapchat. Onder de 13-17 jarigen is dit respectievelijk 44% en 43%. 87% van de jongeren heeft een Facebook account waar ze actief gebruik van maken.

 Video on Demand en Muziek Streaming diensten

De video- en muziekmarkt kent op dit moment het omslagpunt waarbij de digitale omzet groter is dan die afkomstig van de verkopen van het fysieke product (Bron: GfK Retail Panel). Inmiddels maakt ruim een derde van de Nederlandse bevolking gebruik van een of meerdere Video on Demand (VoD) diensten. Met name onder 18-34 jarigen is VoD populair en maakt 45% er gebruik van. De televisie is met 74% het meest gebruikte device voor VoD. Opvallend is dat bijna de helft van de bekeken films afkomstig is uit een abonnementsvorm terwijl dit voor series al op ruim 80% ligt. Zogenaamde ‘all you can eat’ abonnementen dragen hier toe bij.

Eveneens een derde (33%) maakt gebruik van een of meer muziek streaming diensten. Ook hier geldt dat met name de populariteit onder jongeren (13-17 jr) groot is; 60% gebruikt muziek streaming diensten. Laptop en smartphone worden het meest gebruikt voor het streamen van muziek. De groei van streaming is dusdanig dat inmiddels meer gebruikers streamen dan tegen betaling downloaden.