17 maart 2014
Business Tech

Richtlijnen voor schermen in de publieke ruimte gebundeld

De afgelopen jaren verschijnen er steeds meer schermen in de publieke ruimte. Ze doen meestal dienst als digitale reclameborden en dragen weinig bij aan een positieve beleving van de ruimte waarin ze zich bevinden. Eerder besteedde CLICKNL Media & ICT al aandacht aan media in de openbare ruimte via een Challenge.  Een samenwerkingsverband van Hogeschool van Amsterdam, Saxion en KU Leuven en een aantal bedrijven bundelt richtlijnen voor het ontwikkelen van publieksvriendelijke beeldschermen met een meerwaarde voor de publieke ruimte in het ‘Handboek schermen in de publieke ruimte’.

Challenge Media in openbare ruimte

Vorig jaar zomer organiseerde de gemeente Hilversum in samenwerking met CLICKNL | Media & ICT en iMMovator een Challenge over dit onderwerp. Centrale vraag was: hoe kan de gemeente Hilversum de naam Hilversum Mediastad beter laden door media meer zichtbaar te maken in het centrum van de stad? Tijdens de Challenge kwamen 40 professionals en onderzoekers bij elkaar in Museum Hilversum om vanuit hun expertise oplossingsrichtingen aan te dragen. Na twee expert presentaties gingen zij in groepen aan de slag, met als resultaat een reeks interessante concepten. In het najaar werd een vervolgsessie georganiseerd waarin diverse concepten gepitcht werden. Vijf concepten zijn door een jury geselecteerd om uit te werken.

Handboek voor eigenaren van publieke ruimten, onderzoekers en studenten

Nu is er ook een Handboek dat richtlijnen geeft voor het ontwikkelen van openbare beeldschermen. Welke eisen stelt de omgeving aan het scherm en de overige techniek? Wat zijn de behoeften van het publiek wat betreft de content op het scherm en welke belangen hebben bedrijven en overheden bij het plaatsen van een scherm? Met behulp van een stappenplan en het SpaceSee-canvas worden deze en andere vragen over plaatsing, content, techniek, interactie en exploitatiemodel beantwoord. Veel deelnemers aan de Challenge hebben ook een bijdrage geleverd aan het handboek. Daarnaast is er een subsidieaanvraag gedaan om de samenwerking met gemeente Hilversum, iMMovator en het consortium van bedrijven vorm te gaan geven.

Het handboek richt zich op eigenaren van publieke ruimten, op studenten en onderzoekers en op bedrijven die producten of diensten aanbieden op het gebied van publieke schermen. Het is geschreven door Mettina Veenstra, lector Media Technology Design bij Saxion, en Niels Wouters, architect, informaticus en onderzoeker bij de KU Leuven. Zij deden dit in een project van de Hogeschool van Amsterdam en in samenwerking met een aantal outdoor-mediabedrijven, architectenbureau UNStudio, Novay en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Het boek is te bestellen via de website van Saxion.