16 juli 2018
Business

Clustermanagement in een media-industrie in digitale transitie

De media-industrie is in digitale transitie. In dit document laten we zien welke veranderingen de media-industrie doormaakt, en vanuit welke achtergrond dit gebeurt. De dynamiek in de industrie wordt geschetst, alsmede een aantal modellen en een structuur voor management en governance die in onze ervaring effectief zijn gebleken bij het plegen van de juiste interventies. Als derde is een voorlopige afbakening van de media-industrie opgenomen in de bijlage, gebaseerd op onze Monitor Creatieve Industrie.