7 april 2012
Monitor Monitor Creatieve Industrie Business Data Tech

Cross Media Monitor 2012

De Cross Media Monitor, een co-productie van iMMovator, Paul Rutten Onderzoek en TNO, is een analyse van de ontwikkelingen binnen de ICT en creatieve industrie (CI). De driedelige monitor laat zien waar de creatieve sector staat en wat de ontwikkelingen in de clusters en steden zijn. Een opsomming  van de belangrijkste conclusies uit de monitor:

Deel 1 Cross Media in cijfers en Deel 2 Cross  Media in steden:

  • de cross media sector (ICT en CI) zorgt met 553 duizend banen voor bijna 7% van de Nederlandse werkgelegenheid, waarvan 3,5% van de CI en  3,4% van de ICT sector.
  • het aantal banen in de cross media industrie is in 2009 t/m 2011 weer licht gestegen (0.5%).
  • de groei in de creatieve industrie is met name toe te schrijven aan de opkomst van zzp’ers, er is sprake van schaalverkleining. Daarmee ontstaat de behoefte aan nieuwe vormen van (samen)werken.
  • voor de cross media sector liggen moeilijke jaren in het verschiet. De economische terugval zal zich nog doen voelen in de conjunctuurgevoelige ICT sector en de bezuinigingen van de landelijke overheid zullen de CI hard raken.
  • Amsterdam en Utrecht zijn de twee steden met het grootste aantal cross media banen.
  • clustering van cross media bedrijven in de Noordvleugel zorgt voor efficiency.

Deel 3 Toekomst van Cross Media cluster:

  • de cross media sector moet meer innovatiekansen beter benutten.
  • efficiency is niet langer voldoende voor een duurzame concurrentiepositie.
  • samenwerking is het toverwoord voor innovatie, intensieve (grensoverschrijdende) samenwerking van bedrijven en (kennis)instellingen met de overheid is essentieel.