24 januari 2024
Monitor Creatieve Industrie Business Data Tech

Monitor Creatieve Industrie 2023

De grote steden zijn minder aantrekkelijk voor de creatieve industrie. Waar voorheen grote steden – voornamelijk Amsterdam – de creatieve industrie domineerden, is er nu meer verspreiding van banen naar kleinere steden en andere delen van Nederland. Dat blijkt uit de Monitor creatieve industrie 2023, een tweejaarlijks onderzoek van Media Perspectives naar de economische ontwikkeling in de creatieve industrie en ICT.

Het lijkt er op dat traditionele voordelen van grote steden voor de creatieve industrie nu deels ombuigen naar nadelen voor ondernemers in die sector. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn volgens de onderzoekers het tekort aan betaalbare woonruimte en het ontbreken van geschikte huisvesting voor ondernemingen.

Significante groei

Volgens de Monitor heeft de creatieve industrie in Nederland zich goed hersteld van forse klappen die de sector tijdens de Coronacrisis opliep. De sector heeft niet alleen de uitdagingen van de pandemie overwonnen, mede dankzij de overheidssteun, maar heeft ook een significante groei doorgemaakt.

Met een jaarlijkse groei tussen 2019 en 2022 van 2,9% had de creatieve industrie in 2022 390.000 banen​​. In de hele economie nam het aantal banen in deze periode jaarlijks toe met 1,6%. De banengroei in de creatieve sector is voornamelijk op het conto te schrijven van de creatieve zakelijke dienstverlening, met design als opvallende subsector​​.

Creativiteit als economische grondstof

Opmerkelijk is de toenemende rol van creativiteit als economische grondstof. Er is een aanzienlijke toename in het aantal professionals met een creatief beroep, zowel binnen als buiten de creatieve industrie. Dit benadrukt het groeiende belang van creativiteit in de Nederlandse economie​​, aldus de onderzoekers.

Ook de toegevoegde waarde van de creatieve industrie groeide in 2019 tot en met 2022 harder dan die van de economie als geheel. In die periode was de jaarlijkse groei in de creatieve sector 4,2 procent tegen 3,4 procent voor de hele Nederlandse economie. De totale toegevoegde waarde van de sector was in 2022 bijna 21 miljard euro.

Het aantal ZZP’ers in de creatieve industrie neemt nog steeds toe. In 2022 werd bijna 52 procent van alle banen in de sector ingevuld door zelfstandigen. De subsectoren kunsten en cultureel erfgoed hebben het grootste aantal zzp’ers, gevolgd door de creatieve zakelijke dienstverlening en op enige afstand de media- en entertainmentindustrie.

Over de Monitor creatieve industrie

De Monitor creatieve industrie 2023 is de negende editie van de reeks. In lijn met vorige edities schetst ze een beeld van het belang van de creatieve industrie en ICT-sector in Nederland, ditmaal in het decennium van 2012 tot en met 2022. Belangrijk in deze editie is de combinatie van de doorlopende 10-jaars lijn, volgens dezelfde methodiek als de voorgaande edities, met speciale aandacht voor de gevolgen van COVID-19 in de recente jaren. De totstandkoming van de Monitor creatieve industrie 2023 is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.