17 november 2021
Tech

Uniform aanleverprofiel televisieketen

Media Perspectives publiceert een aanbeveling om in de Nederlandse televisieketen te groeien naar één uniform aanleverprofiel. Omroepen hoeven dan niet langer hun signalen in meerdere varianten aan te bieden. Distributeurs zorgen voor alle omzettingen waardoor het uitzendsignaal met minimale vertraging en in een optimale kwaliteit kan worden afgeleverd, die past bij de apparatuur, verbinding en het abonnement van de consument. De aanbeveling komt voort uit overleg met de ketenpartijen in het Ketenoverleg Digitale TV.

Televisie-uitzendingen worden tegenwoordig op veel verschillende manieren bekeken en uitzendingen zijn vaak nog langere tijd te bekijken via diensten voor uitgesteld kijken. Daarvoor worden diverse apparaten en applicaties gebruikt via verschillende netwerken, abonnementen en providers. Distributeurs zoals KPN, VodafoneZiggo, Delta, Tele2 en anderen zorgen ervoor dat de signalen worden afgeleverd bij consumenten in de best haalbare kwaliteit die hun netwerken kunnen bieden en die door de apparatuur en het abonnement van de consument worden ondersteund.

Media Perspectives heeft gebruikmakend van de expertise van de deelnemers van het ketenoverleg digitale televisie een aanbeveling opgesteld die erin voorziet dat omroepen hun signalen alleen nog hoeven aan te leveren op één hoogwaardig aanleverprofiel. Daardoor is het niet langer noodzakelijk om hetzelfde uitzendsignaal in verschillende kwaliteiten (analoog, SD, HD, UHD met al hun subvarianten) aan te leveren. De zorg om het signaal bij de consument af te leveren ligt bij de distributeur. In de aanbeveling is rekening gehouden dat niet alle omroepen dit hoge kwaliteitsniveau kunnen aanleveren of voor hen tot onnodig hoge verbindingskosten zou leiden. Daarom maakt de aanbeveling een onderscheid tussen het aanleverprofiel in Full HD en in Basic HD en bevat het een aparte aanbeveling voor lokale omroepen.

De aanbeveling bevat een aantal keuzes die optimaal aansluiten bij de aanlever- en distributienetwerken anno nu in Nederland. Het treedt niet in de plaats van gemaakte bilaterale afspraken. Er is ook geen verplicht tijdpad. Ervaringen leren dat het beste resultaat wordt behaald door zo lang mogelijk dicht bij het bronmateriaal te blijven. Zo heeft het de voorkeur het beeldmateriaal interlaced te distribueren, als ook het bronmateriaal interlaced is. We beschouwen dit als een tussenstap richting het Uniform aanleverprofiel.

Het aanleverprofiel is niet statisch. Begin 2022 is een addendum toegevoegd met aanbevelingen op basis van ervaringen met het distribueren van UHD en HDR. Deze zijn besproken in het ketenoverleg end daar goedgekeurd en verwerkt in bijgaande aanbeveling. Verdere updates volgen en worden via deze website gepubliceerd zodra beschikbaar.

De aanbeveling voor het uniform aanleverprofiel met een korte toelichting is via deze pagina te downloaden. Voor vragen over de aanbeveling kunt u contact opnemen met info@mediaperspectives.nl. Wij zetten uw vraag door naar de betrokken specialisten.