27 november 2017
Business

Must Carry rapport

Het Must Carry rapport is door het team van Kwink adviseurs, Paul Rutten, Nico van Eijk en Joost Poort, en Frank Visser opgesteld. Media Perspectives heeft een bijdrage aan dit rapport geleverd over ontwikkelingen in de distributie van content, online en via lineaire kanalen. Dat rapport is eind mei 2018 door de minister van OCW naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd.

Het deel waar Media Perspectives met name aan heeft bijgedragen, heeft zijn neerslag gekregen in Hoofdstuk 2, met name paragraaf 2.3, waar we de bevindingen met betrekking tot de ontwikkelingen van distributie hebben opgenomen. In H6 zijn de conclusies en aanbevelingen te vinden.

Kwink adviseurs heeft hier een korte algemene samenvatting gepubliceerd, die op alle afwegingen in gaat.