4 mei 2015
Business

Financieringsmogelijkheden en onderzoek voor de creatieve industrie

Op maandag 20 april vond de vijfde editie van Mix&Match Monday van de Kamer van Koophandel en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA plaats. Deze editie stond geheel in het teken van het belang van kennis en onderzoek voor de creatieve sector en vise versa. Het samenbrengen van verschillende onderzoek disciplines en/of sectoren (cross-overs) met de creatieve industrie bevordert het tot stand komen van innovatieve diensten en producten, maar ook de kennisdeling en kennistoepassing vanuit de onderzoekswereld.

De bijeenkomst werd bezocht door ca. 125 mensen, waarvan het aantal ondernemers uit de creatieve industrie enerzijds en het aantal onderzoekers/lectoren en/of beleidsmakers anderzijds evenredig verdeeld was. Tijdens het plenaire gedeelte van de bijeenkomst, werden de deelnemers bijgepraat over verschillende financiële regelingen (SIA en MIT-regeling) en over het belang van onderzoek en kennis binnen de beroepspraktijk. Volgens Linde Gongrijp, directeur van CLICKNL, begint innovatie met onderzoek. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. CLICKNL is een organisatie die over een groot netwerk beschikt in de kenniswereld, de overheid, het bedrijfsleven  en culturele instellingen en koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieven.

CLICKNL – van kennis naar innovatie | Linde Gonggrijp from CLICK NL

Rolf Bossert, programmamanager bij Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA geeft uitleg over het RAAK-mkb programma, waarin hogescholen samenwerken met een mkb-consortium. Hij laat een filmpje zien van het project “Materialen in ontwerp” van Saxion. Dit onderzoeksproject onder leiding van lector Karin van Beurden is gehonoreerd vanuit het RAAK- mkb programma en is een uitstekend voorbeeld van praktijkgericht onderzoek. Het project bood (mkb-)bedrijven de mogelijkheid om via concrete vraagstellingen kennis op te doen over het toepassen van materialen in producten en heeft in 2014 de RAAK-award gewonnen.

Clicknl kv k en sia 20 april 2015 from CLICK NL

Irmgard Noordhoek, programmamanager bij CLICKNL,geeft een presentatie over de financieringsmogelijkheden in de game industrie (die ook gelden voor de rest van de creatieve industrie) De regelingen hebben allemaal een ander karakter en het combineren van verschillende subsidieregelingen is mogelijk.

clicknl_financiering_groot-2 kopie

Chantal Wentink van RVO, licht de MKB stimuleringsregeling Innovatie Regio en Topsectoren toe (MIT). De MIT regeling heeft ruimere mogelijkheden en meer instrumenten ten opzichte van 2014. Nieuw zijn de kennisvoucher, waarbij een ondernemer kennis in kan kopen bij een onderzoeksinstelling en het R&D- samenwerkingsproject, waarbij de onderzoeker samen met een consortium van minimaal twee ondernemers subsidie aan kan vragen voor het samen uitvoeren van een ontwikkeltraject.

MKB Stimuleringsregeling Innovatie Regio & Topsectoren 2015 | MIT-regeling – Chantal Wentink from CLICK NL

Jaap Gerretsen van QLVR stelt tenslotte dat structureel samenwerken tussen ondernemers en kennis  instellingen voor beide partijen een langdurige win-win situatie oplevert. Hij noemt een aantal voorbeelden van “Playfull solutions for serious matters”, waarbij onderzoek en ontwerp met elkaar vervlochten zijn. Zo heeft QLVR de app “Medimory” ontwikkeld. Het maatschappelijke probleem wat de trigger was voor het ontwikkelen van deze app was dat medicijngebruik bij met name de ouderen (vaak hartpatiënten) vaak te wisselend is en pieken vertoont. Medimory leerde deze ouderen spelenderwijs het belang van consequent medicijngebruik. Voor het ontwikkelen van de spelcomponent werd samenwerking gezocht met de gaming industrie. Door het betrekken van een stagiair gedragswetenschappen bij dit proces konden er patronen in het medicijngedrag van de ouderen ontdekt worden. Ook hoe ouderen met de app omgaan werd geanalyseerd en het design van de app werd daar weer op aangepast (re-design).

Qlvr wetenschap & design 2015 from CLICK NL

Na de pauze was het tijd voor het mixen en matchen. Er waren vijf tafels waar men vragen kon stellen aan adviseurs van RvO over de MIT regeling en over andere financieringsvormen. Rolf Bossert van Regieorgaan SIA vertelde over de financiering voor projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. RAAK-mkb richt zich op het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. Aan de vier tafels met als thema onderzoek en kennis konden ondernemers vragen stellen aan lectoren uit verschillende  onderzoek disciplines:

  • Nieuwe materialen: de ontwikkeling en toepassing van nieuwe materialen; hergebruik van materialen met het oog op duurzaamheid en besparing van fossiele grondstoffen.
  • Digitalisering; het ontwikkelen en toepassen van digitale middelen bij de vernieuwing van processen, producten en diensten.
  • Business transformatie: het ontwikkelen en toepassen van nieuwe manieren van (samen)werken, nieuwe vormen van eigendom,  nieuwe verdienmodellen en het creatief en duurzaam (her)ontwerpen van ketens.
  • Creatieve methoden: het ontwikkelen en toepassen van creatieve methoden waarmee de ‘waarde van creatie’ voor andere sectoren expliciet gemaakt kan worden en kan worden vermarkt.
  • Mainport logistiek: Schiphol behoort nu tot de beste vier Airport Seaport-regio’s ter wereld, maar concurrentie ligt op de loer. In Nederland zitten logistieke en vrachtbedrijven ook vlakbij de Airport-Seaport, en is kwaliteit leveren een sterk punt. Schiphol onderscheidt zich met het one terminal-concept.

De hogescholen zijn regelmatig op zoek naar partners uit het (creatieve) bedrijfsleven voor het vormen van kennisconsortia. Zo heeft Regieorgaan SIA samen met de Technologiestichting STW recentelijk de call “Research Through Design” gelanceerd, waarin hogescholen en/of universiteiten werden uitgenodigd om samen met partners uit de creatieve sector een onderzoeksvoorstel in te dienen. Ook op de afsluitende borrel werd nog druk genetwerkt en deze Mix&Match Monday was trending topic op twitter! De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement, waar veel verbindingen zijn gelegd.