17 maart 2014
Business

Samenwerken en delen centraal tijdens Mix & Match

Op 5 maart kwamen ruim 250 onderzoekers en ondernemers bij elkaar in het Mirror Centre in Amsterdam voor het Mix & Match event. NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Amsterdam Economic Board, Kamer van Koophandel, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en CLICKNL organiseerden deze voorlichtings- en matchmaking bijeenkomst om informatie te geven over diverse regelingen en onderzoekers en ondernemers met elkaar in contact te brengen om met deze kansen aan de slag te gaan.

Freek van 't oosterDagvoorzitter Freek van ’t Ooster (CLICKNL) opent de middag en geeft een kort overzicht van de deelnemers. Merendeel van de bezoekers is afkomstig uit het bedrijfsleven (60%), 30% is werkzaam bij kennisinstellingen en 10% werkt bij de overheid. Een mooie mix van mensen met verschillende interesses die tijdens de middag met elkaar in gesprek zullen gaan. Maar voor het zover is geven eerst twee ervaringsdeskundigen een presentatie over samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers.

JAY DE GROOT: VERTALEN IS KEY

Jay de GrootJay de Groot vertelt het verhaal van zijn bedrijf Science Rockstars. Deze innovatieve start-up vertaalt wetenschappelijke principes omtrent Persuasion (Van o.a. Robert Cialdini) naar een oplossing voor e-commerce websites. Binnen no-time ziet hun software met welke argumenten ze jou kunnen overtuigen. Science Rockstars combineren gedragswetenschappen en technologie om de volgende generatie marketingoplossingen te realiseren.

Deze vertaling is een langdurig proces geweest waarbij wetenschap en business bij elkaar moesten worden gebracht. Vier jaar complex wetenschappelijk onderzoek (van Maurits Kaptein, een van de oprichters van Science Rockstars) wordt verwerkt tot toepasbare diensten, zonder wetenschappelijk sausje. Zo heeft Jay met veel opdrachtgevers om tafel gezeten om de software en de theorieën toe te lichten. Het boeiendste aan het hele proces vindt Jay de verschillende, bijzondere mensen die bij elkaar gezet werden.

Dat het bedrijfsleven geen interesse zou hebben in wetenschap heeft Jay niet zo ervaren. Het gaat er alleen om dat de juiste taal wordt gebruikt. Zo vinden de opdrachtgevers het heel erg interessant als ze uitgenodigd worden voor een event van Science Rockstars waar een “facebookprofessor” komt spreken.

MATCHMAKING_SCIENCE_ROCKSTARS_WEB

IRENE COSTERA MEIJER: OP NAAR DE KENNISGEMEENSCHAP

Irene Costera Meijer is onderzoekster op de VU Amsterdam en heeft veel ervaring met onderzoek doen in samenwerking met het bedrijfsleven. Wat haar opvalt is dat de tegenstelling tussen onderzoekers en het bedrijfsleven het debat over samenwerking tussen beiden domineert. Universiteiten willen fundamenteel onderzoek doen dat zinvol en nuttig is voor de samenleving. Bedrijven willen snel en goedkoop aan resultaten komen uit het onderzoek. Als zij investeren in wetenschappelijk onderzoek vinden zij dat te theoretisch, voorziet het niet in hun kennisbehoefte en duurt het te lang voordat ze resultaat zien.

Irene pleit ervoor om het woord “valorisatie” niet meer te gebruiken. Dit begrip suggereert eenrichtingsverkeer en benadrukt het “wij en zij” in onderzoek. Om onderzoekers en bedrijven bij elkaar te brengen is het beter te spreken over kennisdeling en kenniscirculatie. Kennis gaat verder dan het onderzoeksrapport, het genereert nieuwe oplossingen. Daarvoor is een langdurige relatie tussen een bedrijf en een onderzoeker nodig. Bovendien moeten ze dezelfde taal spreken. Een andere succesfactor is het nemen van tijd voor een goede vraagarticulatie. Wat is de vraag achter de vraag achter de vraag? En dan nog de vraag daar weer achter? Voor die analyse wordt vaak te weinig tijd genomen waardoor het onderzoek niet het inzicht levert dat eigenlijk nodig is.

Weerstand tegen valorisatie vanuit bedrijfsleven en wetenschap from CLICK NL

MATCHMAKING_IRENE_COSTERA_MEIJER_WEB

OVERZICHT VAN REGELINGEN

Na de twee praktijkverhalen geeft Janneke vJanneke van Kersenan Kersen (NWO) een overzicht van regelingen die onderzoekers en ondernemers kunnen gebruiken om hun onderzoek te financieren. CLICKNL, het innovatieplatform voor de Creatieve Industrie, heeft een strategische Onderzoeks- en Innovatie-agenda geformuleerd die ten grondslag ligt aan de regelingen van de deelnemende organisaties. Voordat je een voorstel gaat indienen is het dus aan te raden om meer over de kennisthema’s na te lezen in de onderzoeks- en innovatie-agenda.

Er zijn vier organisaties die regelingen voor onderzoek en bedrijfsleven aanbieden:

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO, voorheen AgentschapNL) richt zich op Europees onderzoek en onderzoek voor het MKB. Voor Europa is vooral het onderzoeksprogramma Horizon 2020 van belang, dat een hele reeks interessante calls heeft voor de creatieve industrie. Ben je geïnteresseerd in samenwerking met Europese partners dan is Horizon2020 een programma om te bekijken. Voor onderzoeksvragen van (MKB) bedrijven wordt in april de MIT regeling gepubliceerd (MKB Innovatie Topsectoren). Binnen deze regeling zijn instrumenten voor grote (Innovatie Prestatie Contracten) en kleine (kennisvouchers) projecten. In onderstaande slides is meer informatie over de sluitingsdata van deze regelingen.

De expertise van TNO kan via diverse regelingen ingezet worden door bedrijven. Dit varieert van vraagarticulatie en allerlei vormen van kennisoverdracht tot kennisontwikkeling in groot Europees verband.

Ook NWO biedt een groot aantal regelingen aan voor kleine en grote projecten aan. Daarbij spelen zowel de Strategische Research agenda van CLICK, als de Human Capital agenda een rol. Zo  is er bijvoorbeeld de KIEM regeling voor vraagarticulatie als basis voor structurele (en op termijn) grotere samenwerkingsprojecten. Daarnaast is er de Call voor embedded en strategisch onderzoek, waarbij de uitbouw van samenwerking centraal staat.

SiA is het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek en is vooral interessant voor HBO onderzoek. Hogescholen doen samen met bedrijven toegepast onderzoek dat bijdraagt aan het oplossen van problemen in de beroepspraktijk.

Alle regelingen kennen hun eigen context/kader/spelregels. Daarom is het van belang goed te weten wat je wilt gaan realiseren en met wie en de vraag te stellen of daarvoor een regeling nodig/bruikbaar is. Als dat zo is, verdiep je dan goed in de regeling, zodat de moeite niet voor niet is. Mocht u meer willen weten over een van deze regelingen dan kunt u terecht bij de ondernemersdesk (MKB-loket) van Kamer van Koophandel. En voor de specifieke informatie rond bepaalde regelingen kunt u zich richten tot de volgende contactpersonen:

NWO – Janneke van Kersen (j.vankersen@nwo.nl) en Rosemary van Kempen (r.vankempen@nwo.nl)
RVO – Ramon Rentmeester (Ramon.Rentmeester@RVO.nl) en Aad van Winden (a.j.m.vanwinden@minez.nl)
SiA – Rolf Bossert (rolf.bossert@regieorgaan-sia.nl)
TNO – Nathalie van Schie (nathalie.vanschie@tno.nl)

Overzicht regelingen Creatieve Industrie from CLICK NL

BOEGBEELD TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE: BARBERA WOLFENSBERGER

VBarbera Wolfensbergeroordat de deelnemers zelf aan de slag konden gaan tijdens de rondetafel discussies interviewt Freek van ’t Ooster Barbera Wolfensberger, het kersverse nieuwe boegbeeld van de Topsector Creatieve Industrie. Een bijzondere, versplinterde industrie, omdat we bestaan uit veel kleinere bedrijven. Als ondernemer heeft Barbera nog nooit gebruik gemaakt van een regeling en had ze nog weinig ervaring in het samenwerken in de driehoek bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Er ging daarom een wereld van haar open. Het is belangrijk dat er meer wordt gedaan aan de bekendheid van regelingen en het leggen van verbindingen, bijvoorbeeld door CLICKNL. Maar het initiatief ligt eigenlijk vooral bij de ondernemers zelf. Barbera raadt iedereen daarom aan om open-minded en nieuwsgierig de tafeldiscussies in te gaan. Zelfs als je al precies weet wat je wilt laten onderzoeken, stel je open voor nieuwe ideeën die je plan kunnen verrijken.

MATCHMAKING_TOPSECTOR_WEB

Na deze plenaire presentaties is het tijd voor de deelnemers om zelf aan de slag te gaan. In  maar liefst 2* 20 rondetafelgesprekken gaan de aanwezigen uiteen om in kleiner comité onderzoeksthema’s en vragen uit te wisselen. Er werd gediscussieerd over de centrale onderwerpen van komende jaar:

  • Ontwerpen van gedragsverandering (gamification, service design, validatie) ,
  • Big Data (dataverzameling, datamining & data analytics, visualisatie, dienstenontwikkeling, (door)zoeken en vinden),
  • Social media & Smart devices: (smart wearables, nieuwe interactievormen),
  • Businesstransformatie (veranderende businessmodellen, validatie, meetbaarheid, return on creativity, disruptors),
  • Erfgoed in de digitale wereld (infrastructuur, zoek technologieën, interactiemodellen, duurzaamheid),
  • Ethiek, privacy, mediawijsheid  en
  • Creative ontwerpmethoden (innovatieve formatontwikkeling, transmedia storytelling, taal, social design).

De deelnemers hebben vooraf aangegeven in welke thema’s zij het meest geïnteresseerd zijn, wat ze zoeken en hoe ze anderen van dienst kunnen zijn. Een aantal pitcht al concrete plannen. De lijst met inschrijvingen is beschikbaar voor de deelnemers (mits deelnemers daarvoor akkoord hebben gegeven).

ronde tafel 3

Hieronder vindt u een overzicht van de tweets over Mix & Match.

Bekijk alle foto’s van Mix & Match op Flickr. Hieronder is een filmpje, wat een sfeerimpressie geeft van de middag, te bekijken

Mix & Match Sfeerimpressie from iMMovator on Vimeo.